Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2022 14:22 BOŚ 6620.2.2021 Decyzja ustalająca mienie gramadzkie w miejscowości Kolonia Śląsko, gmina Lipsko
17.12.2021 12:02 BOŚ 6620.6.2019 Decyzja ustalająca mienie gromadzkie w miejscowości Przedmieście Dalsze gmina Solec nad Wisłą.
24.11.2021 13:07 BOŚ 6620.6.3.2019 ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji ustalającej mienie gromadzkie w miejscowości Przedmieście Dalsze, gmina Solec nad Wisłą
20.10.2021 14:34 Decyzja Starosty Lipskiego z dnia 19.10.2021 znak BOŚ.6620.4.2021 ustalająca mienie gromadzkie w miejscowości Marianki, gm. Ciepielów
20.10.2021 14:32 BOŚ 6620.4.2021 Decyzja Starosty Lipskiego z dnia 19.10.2021 znak BOŚ.6620.4.2021 ustalająca mienie gromadzkie w miejscowości Kałków, gm. Ciepielów
05.10.2021 14:26 BOŚ 6620.4.2.2021 ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - dotyczy mienia gromadzkiego w miejscowości Kałków, gm. Ciepielów
05.10.2021 14:23 BOŚ 6620.5.2.2021 ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - dotyczy mienia gromadzkiego w miejscowości Marianki, gm. Ciepielów
05.10.2021 14:19 BOŚ 6620.2.2.2021 ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - dotyczy mienia gromadzkiego w miejscowości Kolonia Śląsko, gm. Lipsko
29.09.2021 13:22 BOŚ 6620.1.2021 DECYZJA o ustaleniu mienia groadzkiego na terenie obrębu Gruszczyn, gm. Lipsko
14.09.2021 11:58 BOŚ 6620.1.2.2021 ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
19.07.2021 12:41 BOŚ 6620.7.6.2019 Zmiana decyzji Starosty Lipskiego z dnia 6.12.2019r. znak: BOŚ 6620.7.2019 ustalającej mienie gromadzkie na terenie miejscowości Sadkowice gm. Solec nad Wisłą
17.09.2019 09:46 BOŚ 6620.7.3.2019 Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Sadkowice I, gmina Solec nad Wisłą.
30.08.2019 15:10 OŚR.6620.8.2019 Decyzja Znak: OŚR 6620.8.2019 z dnia 13.08.2019
29.08.2019 12:38 OŚR.6620.5.3.2019 Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Pawłowice, gmina Solec nad Wisłą.
12.08.2019 11:01 OŚR 6620.11.2019 Decyzja Znak: OŚR 6620.11.2019
05.08.2019 08:24 OŚR 6620.9.2019 Decyzja Znak: OŚR 6620.9.2019
24.07.2019 13:18 OŚR.6620.8.3.2019 Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Wola Pawłowska, gmina Solec nad Wisłą.
05.07.2019 12:17 OŚR.6821.2.1.2018 Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Czarnolas, Wilgie, Ciepielów - Gmiana Ciepielów
02.07.2019 14:50 OŚR.6620.9.3.2019 Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Wola Solecka Wólka, gmina Lipsko.
13.05.2019 09:50 OŚR 6620.9.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Wola Solecka Wólka, gm. Lipsko.
06.05.2019 12:11 OŚR 6620.8.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Wola Pawłowska, gm. Solec nad Wisłą.
06.05.2019 12:09 OŚR 6620.7.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Sadkowice I, gm. Solec nad Wisłą.
06.05.2019 12:06 OŚR 6620.6.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Przedmieście Dalsze, gm. Solec nad Wisłą.
06.05.2019 12:05 OŚR 6620.5.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Pawłowice, gm. Solec nad Wisłą.
06.05.2019 12:04 OŚR 6620.4.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Kolonia Sadkowice, gm. Solec nad Wisłą.
06.05.2019 12:02 OŚR 6620.3.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Kłudzie, gm. Solec nad Wisłą.
06.05.2019 12:00 OŚR 6620.2.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Dziurków, gm. Solec nad Wisłą.
06.05.2019 11:58 OŚR 6620.1.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Boiska, gm. Solec nad Wisłą.