Rejestr zmian w biuletynie

13.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Zbigniew Ostrach - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Stanisław Wajs - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Sławomir Śmieciuch - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Romuald Kowaleczko - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radosław Drąg - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Paweł Niedziela - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Maria Węgrzecka - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Lucyna Gaik - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Kazimierz Czerwonka - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Jerzy Pasek - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Jan Cyran - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Artur Dygas - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Andrzej Czajkowski - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Antoni Ćwikliński - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Wiesława Płaza - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Wiesława Borek - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Pękała - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Stanisław Wajs - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Sławomir Śmieciuch - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Roman Ochyński - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Romuald Kowaleczko - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Paweł Niedziela - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Paweł Jędraszek - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Maria Węgrzecka - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Lucja Śmieszek - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Lucyna Gaik - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Kazimierz Morgaś - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Józef Sosnowski - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/59/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/59/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/59/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/58/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Lipskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/58/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Lipskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/58/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Lipskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/57/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/57/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XII-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XII-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne na XII sesji Rady Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XII-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/56/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/55/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/32/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r., w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny; przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 24/KBPP/2019 Starosty Lipskiego z dnia 10 czerwca 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego na lata 2017 - 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i Pracy Zarządu od 30.04.2019 - 31.05.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/49/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Lipskiego w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/49/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Lipskiego w roku 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport o stanie Powiatu Lipskiego w 2018 roku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/54/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Pnadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/49/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Lipskiego w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna