Rejestr zmian w biuletynie

23.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lipsku - młodszy referent w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lipsku - Referent w Referacie Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

21.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr Ra.26.2020 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Lipskiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2014.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1/SO/2020 Starosty Lipskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie: realizacji zadań obronnych w 2020 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 12/BRZ/2016 Starosty Lipskiego z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 28/2014 Starosty Powiatu Lipskiego z 28 lipca 2014r w sprawie: zmiany ,,Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 24/2012 Starosty Lipskiego z dnia 14 listopada 2012 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 15/2011 Starosty Lipskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie chemicznego zwalczania chrabąszczy w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Solec nad Wisłą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Starosty Lipskiego nr 7 z 2 lutego 2009r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 45/2019 Starosty Lipskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia godzin pracy Starostwa Powiatowego w Lipsku w dniach 20, 24 i 31 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 43/2019 Starosty Lipskiego w sprawie udzielenia upoważnień dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 44/2019 Starosty Lipskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i terminu jego odpracowania w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 42/2019 Starosty Lipskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia "procedury publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipsku".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Lipskiego z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 39/2019 Starosty Lipskiego z dnia 25 października 2019 w sprawie regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 38 /2019 Starosty Lipskiego z 18 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 37/2019 Starosty Lipskiego z dnia 24.09.2019 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 40/2019 Starosty Lipskiego w sprawie powołania komisji zdrowotnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 36/2019 Starosty Lipskiego z dnia 18 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie Starostwa Powiatowego w Lipsku w dniu 19 09.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 35/2019 Starosty Lipskiego z dnia 16 września 2019 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Starosty Powiatu Lipskiego nr 16/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 34/2019 Starosty Lipskiego z dnia 9 września 2019 roku w sprawie organizacji i podziału pracy w Zarządzie Powiatu w zakresie kierowania Starostwem Powiatowym w Lipsku oraz nadzorowania powiatowych jednostek organizacyjnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 32/2019 Starosty Lipskiego z dnia 2 września 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Sekretarza Powiatu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 31/2019 Starosty Lipskiego z dnia 2 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 33/KBPP/2019 Starosty Lipskiego z dnia 9 września 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego na lata 2017 - 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 30/2019 Starosty Lipskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i terminu jego odpracowania w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 29/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie Starostwa Powiatowego w Lipsku w dniu 2 08.2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie wewnętrzne nr 28/ZK/2019 Starosty Lipskiego z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie wprowadzenia: "Instrukcji postępowania w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń w obiekcie urzędu Starostwa Powiatowego w Lipsku".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 24/KBPP/2019 Starosty Lipskiego z dnia 10 czerwca 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego na lata 2017 - 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 23/SO/2019 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 29 maja 2019r. w sprawie przymusowego doprowadzenie przez Policję w celu dopełnienia obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 22/SO/2019 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego kompleksowego ćwiczenia obronnego...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 21C/ZK/2019 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 30 maja 2019r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu lipskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 21B/ZK/2019 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 29 maja 2019r. w sprawie odwołania alarmu powodziowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Starosty Lipskiego nr 20 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2016 z dnia 16.05.2016 r. dotyczącego wprowadzenia przyjętej polityki rachunkowości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 21A/ZK/2019 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 25 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 21/ZK/2019 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 24 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 19/ 2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie dnia wolnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Lipskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, połozonej w obrębie 0003 Boży Dar, gm. Lipsko oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Lipskiego z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie chemicznego zwalczania chrabąszczy w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Solec nad Wisłą, okolice wsi Słuszczyn oraz w lasach Spółki Leśnej Lasu Soleckiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 15/2019 Starosty Lipskiego z dnia 21.03.2019 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna placówka opiekuńczo wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 14/2019 Starosty Lipskiego z dnia 21.03.2019 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 13/2019 Starosty Lipskiego z dnia 20.03.2019 roku w sprawie powołania komisji do oszacowania szkód na drogach powiatowych w gminie: Rzeczniów, Sienno, Ciepielów i Lipsko.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Lipskiego z dnia 18.03.2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Lipskiego z dnia 15.03.2019 roku w sprawie chemicznego zwalczania chrabąszczy w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Sienno, okolice wsi Dębowe Pole oraz na terenie gminy Rzeczniów, okolice wsi Pawliczka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 10/2019 Starosty Lipskiego z dnia 15.03.2019 roku w sprawie organizacji eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych w 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Lipskiego z dnia 5.03.2019 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 12/BRZ/2016 Starosty Lipskiego z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 24/2012 Starosty Lipskiego z dnia 14 listopada 2012 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 15/2011 Starosty Lipskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie chemicznego zwalczania chrabąszczy w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Solec nad Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Lipskiego z dnia 5.03.2019 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Powiatu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Lipskiego z dnia 11.02.2019 roku w sprawie organizacji i podziału pracy w Zarządzie Powiatu w zakresie kierowania Starostwem Powiatowym w Lipsku oraz nadzorowania powiatowych jednostek organizacyjnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Lipskiego z dnia 4.01.2019 roku w sprawie powołania Komisji ds analizy opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Lipskiego z dnia 4.01.2019 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lipsku oraz w podległych jednostkach organizacyjnych w 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Lipskiego z dnia 4.01.2019 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 3/SO/2019 Starosty Lipskiego z dnia 8.01.2019 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 2/OC/2019 Starosty Lipskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 7.01.2019 roku w sprawie działalności w zakresie obrony cywilnej w 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 3.01.2019 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania zamówień poniżej 30000 euro oraz odbioru wykonanych zamówień realizowanych dla Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1/SO/2020 Starosty Lipskiego z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie: realizacji zadań obronnych w 2020 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. w Rzeczniowie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Nr 2/2020 z dnia 03.01.2020 o zmianie pozwolenia na budowę Nr 106/2018 z dnia 06.08.2018.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna