Informacje nieudostępnione w biuletynie

­
Informacje, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej podlegają publikacji w BIP, a które  nie zostały do chwili obecnej zamieszczone w BIP są udostępniane na wniosek osób zainteresowanych w siedzibie urzędu Starostwa Powiatowego  w Lipsku ul. Rynek 1,  w godzinach pracy urzędu. 
Zgodnie  z art. 10 ust.2.  w/w ustawy informacja publiczna, która  może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. 
 

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.