Lipsko, dn. 23.02.2021 r.


 

Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec

Starosty Lipskiego, Zarządu Powiatu w Lipsku oraz Rady Powiatu w Lipsku

przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową


 

Niniejsza informacja została opracowana zgodnie z dyspozycją art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz 248).

Starostwo Powiatowe w Lipsku obsługuje następujące organy Powiatu: Starostę Lipskiego, Zarząd Powiatu w Lipsku oraz Radę Powiatu w Lipsku.

Wszystkie w/w organy mają kompetencje ustawowe do tworzenia aktów prawa powszechnie obowiązującego w Powiecie Lipskim.

Wobec żadnego z w/w organów Powiatu Lipskiego w 2020 r. nie były podejmowane jakiekolwiek działania lobbingowe przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec Starosty Lipskiego, Zarządu Powiatu w Lipsku oraz Rady Powiatu w Lipsku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Lipsku, 27-300 Lipsko, ul. Rynek 1
Informację opublikował:Piotr Tkaczyk
Data publikacji:24.02.2021 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Śmieciuch
Informację aktualizował:Piotr Tkaczyk
Data aktualizacji:01.03.2021 12:35