Uchwała nr CXVI/221/2018

Zarządu Powiatu w Lipsku

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu  powiatu na rok 2018 - rozdysponowanie

                    rezerwy budżetowej celowej.                                                                                                                                                                   

Na podstawie :

- art.32 , ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r, poz.995 z późniejszymi zmianami.)

-  art. 222 ust. 2 i 4   ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 t.j. z późniejszymi zmianami).

- § 1 pkt 6   Uchwały Budżetowej  na 2018 rok nr XLIII/209/2017  z dnia  28 grudnia 2017 r.

Zarząd Powiatu  uchwala co następuje ;

§ 1.

 Wprowadza  się następujące zmiany w planie  wydatków budżetu powiatu :

1. Rozdysponowuje się rezerwę budżetową celową - oświatową

    w kwocie   40 000 zł

z przeznaczeniem na :

-  zwiększenie planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą o kwotę 40 000 zł  w związku z wydatkami związanymi z zakupem energii, zakupem materiałów koniecznych do przeprowadzenia remontu bieżącego w Szymanowie, jak również zakupem opału i paliwa  do samochodu służbowego.

 zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

   § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

                          

Członkowie obecni na posiedzeniu:                                                                                 

Gaik Lucyna                                                                                            

Jędraszek Paweł

Śmieszek Lucja

Węgrzecka Maria   

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr CXVI/221/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 października 2018r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018 - rozdysponowanie rezerwy budzetowej celowej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Lidia Magierek
Data publikacji:05.11.2018 09:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Maryniak-Gawrylik
Informację aktualizował:Lidia Magierek
Data aktualizacji:05.11.2018 09:43