Rejestr zmian w biuletynie

29.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 22/2018 Starosty Powiatu Lipskiego z 6 września 2018 w sprawie zmiany "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w urzędzie Starostwa Powiatowego oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Lipskiego w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacje barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w Powiecie Lipskim w 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 36/2018 Starosty Lipskiego - z dnia 27.12.2018 roku w sprawie powierzenia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 35/2018 Starosty Lipskiego - z dnia 27.12.2018 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 34/2018 Starosty Lipskiego - z dnia 27.12.2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Lipsku według stanu na 31 grudnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 33/2018 Starosty Lipskiego z dnia 21.12.2018 roku w sprawie używania przez pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 33/2018 Starosty Lipskiego z dnia 21.12.2018 roku w sprawie używania przez pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 32/2018 Starosty Lipskiego z dnia 21.12.2018 roku w sprawie ustalenia składu komisji ds. przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 31/2018 Starosty Lipskiego z dnia 11.12.2018 roku w sprawie organizacji i podziału pracy w Zarządzie Powiatu w zakresie kierowania Starostwem Powiatowym w Lipsku oraz nadzorowania powiatowych jednostek organizacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 27/2018 Starosty Lipskiego z dnia 26.11.2018 roku w sprawie ustalenia składu komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 26/2018 Starosty Lipskiego z dnia 26.11.2018 roku w sprawie ustalenia składu komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 30/2018 Starosty Lipskiego z dnia 11.12.2018r. w sprawie ustanowienia dnia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 29/KBPP/2018 Starosty Lipskiego - z dnia 6.12.2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 28/OC/2018 Starosty Lipskiego - z dnia 27.11.2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej sprzętu obrony cywilnej użyczonego Komendzie Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 27/2018 Starosty Lipskiego z dnia 26.11.2018 roku w sprawie ustalenia składu komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 26/2018 Starosty Lipskiego z dnia 26.11.2018 roku w sprawie ustalenia składu komisji ds. przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 3/SO/2019 Starosty Lipskiego z dnia 8.01.2019 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w 2019 roku.
Treść zmiany:
Sprostowanie błędu pismienniczego.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 3/SO/2019 Starosty Lipskiego z dnia 8.01.2019 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w 2019 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść zarządzenia "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 3/SO/2019 Starosty Lipskiego z dnia 8.01.2019 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w 2019 roku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść zarządzenia

28.03.2019

27.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu z dnia 27.03.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 15/2019 Starosty Lipskiego z dnia 21.03.2019 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna placówka opiekuńczo wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 14/2019 Starosty Lipskiego z dnia 21.03.2019 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 13/2019 Starosty Lipskiego z dnia 20.03.2019 roku w sprawie powołania komisji do oszacowania szkód na drogach powiatowych w gminie: Rzeczniów, Sienno, Ciepielów i Lipsko.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 12/2019 Starosty Lipskiego z dnia 18.03.2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 11/2019 Starosty Lipskiego z dnia 15.03.2019 roku w sprawie chemicznego zwalczania chrabąszczy w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Sienno, okolice wsi Dębowe Pole oraz na terenie gminy Rzeczniów, okolice wsi Pawliczka.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 10/2019 Starosty Lipskiego z dnia 15.03.2019 roku w sprawie organizacji eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych w 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Lipskiego z dnia 5.03.2019 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 9/2019 Starosty Lipskiego z dnia 5.03.2019 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 8/2019 Starosty Lipskiego z dnia 5.03.2019 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 7/2019 Starosty Lipskiego z dnia 11.02.2019 roku w sprawie organizacji i podziału pracy w Zarządzie Powiatu w zakresie kierowania Starostwem Powiatowym w Lipsku oraz nadzorowania powiatowych jednostek organizacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 6/2019 Starosty Lipskiego z dnia 4.01.2019 roku w sprawie powołania Komisji ds analizy opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 5/2019 Starosty Lipskiego z dnia 4.01.2019 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Lipsku oraz w podległych jednostkach organizacyjnych w 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 4/2019 Starosty Lipskiego z dnia 4.01.2019 roku w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 3/SO/2019 Starosty Lipskiego z dnia 8.01.2019 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 2/OC/2019 Starosty Lipskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 7.01.2019 roku w sprawie działalności w zakresie obrony cywilnej w 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 1/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 3.01.2019 w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania zamówień poniżej 30000 euro oraz odbioru wykonanych zamówień realizowanych dla Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/26/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/25/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipskego za rok 2018 wraz z informacją o stanie Powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lpsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/24/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z realizacji wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/24/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z realizacji wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik nr 1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XII/24/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z realizacji wykonania budżetu Powiatu Lipskiego za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna