Rejestr zmian w biuletynie

07.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu z dnia 6.03.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu z dnia 6.03.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Zbigniew Ostrach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Stanisław Wajs
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Sławomir Śmieciuch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Romuald Kowaleczko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radosław Drąg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Paweł Niedziela
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Maria Węgrzecka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Lucyna Gaik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Kazimierz Czerwonka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Józef Sosnowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Jerzy Pasek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Jan Cyran
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Artur Dygas
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Andrzej Czajkowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Antoni Ćwikliński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe - Pani Barbara Wieczorek-Szmajda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda, Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe - Pani Anna Świderska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Sylwia Dzik - złożone w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek - złożone na zakończenie kadencji.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Zbigniew Ostrach - złożone na rozpoczęcie kadencji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Sławomir Śmieciuch - złożone na rozpoczęcie kadencji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Artur Dygas - złożone na rozpoczęcie kadencji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Maria Węgrzecka - złożone na rozpoczęcie kadencji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik - złożone na rozpoczęcie kadencji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Maria Węgrzecka - złożone na zakończenie kadencji.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Lucyna Gaik - złożone na zakończenie kadencji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Lucja Śmieszek - złożone na zakończenie kadencji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek - złożone na zakończenie kadencji.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek - złożone na zakończenie kadencji.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Maria Węgrzecka - złożone na zakończenie kadencji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Jędraszek - złożone na zakończenie kadencji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński - złożone na zakończenie kadencji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.03.2019

Dotyczy dokumentu:
WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO "
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VII-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VII-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - przyjęcie uchwały NrVII/39/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VII-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - przyjęcie uchwały NrVII/38/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VII-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - przyjęcie uchwały NrVII/37/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VII-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - przyjęcie uchwały NrVII/36/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VII-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - przyjęcie uchwały NrVII/35/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VII-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - przyjęcie informacji ozabezpieczeniu przeciwpowodziowym powiatu."
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VII-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - przyjęcie informacjiKomendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresieochrony przeciwpożarowej za 2018 rok."
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VII-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - przyjęcie sprawozdania zdziałaności za 2018 rok Komendy Powiatowej Policji."
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VII-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zatwierdzenie protokołu z VII sesji Rady Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VII-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zatwierdzenie porządku obrad VII sesji RadyPowiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VII-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZZOZ w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZZOZ w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie stanowiska dotyczącego art.94 ust.2 ustawy z dnia 26 września 2001- Prawo farmaceutyczne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipskim na lata 2019-2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna