Rejestr zmian w biuletynie

06.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr V-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim w powiecie lipskim w 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim w powiecie lipskim w 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim w powiecie lipskim w 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sekretarz powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/31/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/31/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/31/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr Ra.36.2019 Składu Orzekającego RIO Warszawie z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Powiat w Lipsku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacje Radnego Jerzego Paska złożone w dniu 23.01.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna