Rejestr zmian w biuletynie

01.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu XVII z dnia 30.10.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

31.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Redakcja biuletynu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do stawienia się w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 1076 z działkami nr 649, 650, 651 z obrębu - Tymienica Nowa.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o danych objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu Ciepielów gm.Ciepielów.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do stawienia się w celu ustanowienia granic nieruchomości w postępowaniu rozgraniczeniowym.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2015 rok
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2015 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do stawienia się w celu ustanowienia granic nieruchomości w postępowaniu rozgraniczeniowym.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o danych objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków zawartych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu Ciepielów gm.Ciepielów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wezwanie do stawienia się w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej 1076 z działkami nr 649, 650, 651 z obrębu - Tymienica Nowa.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wybór oferty na dostawę artykułów spożywczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wybór oferty na dostawę pieczywa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wybór oferty na dostawę wędlin
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wybór oferty na dostawę warzyw
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wybór oferty na realizację usługi cateringowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie ofertowe - wędliny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie ofertowe - owoce i warzywa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie ofertowe - pieczywo
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń im. Św. Brata Alberta w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad Portal posiedzenia.pl
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad Portal posiedzenia.pl
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komórki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Status powiatu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sposoby stanowienia aktów prawnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o dostępie do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz innych aktów prawnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o stanie przyjmowania i załatwiania spraw, kolejności załatwiania lub rozstrzygania.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Archiwizacja dokumentacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zapytanie ofertowe - artykuły spożywcze
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej catering
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na usługę przeprowadzenia wdrożenia platformy komunikacyjnej do wymiany danych w postaci elektronicznej pod potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
Treść zmiany:
Aktualizacja kwestionariusza.
Dotyczy dokumentu:
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ OZATRUDNIENIE"
Dotyczy dokumentu:
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘO ZATRUDNIENIE
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu XVII z dnia 30.10.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu XVII z dnia 30.10.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna