Rejestr zmian w biuletynie

14.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Lipskiego znak: GKKN.6821.2.2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0015 Przedmieście Dalsze, gmina Solec nad Wisłą, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 821/1 o powierzchni 9,2946 ha
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Lipskiego znak: GKKN.6821.1.2019 z dnia 14 grudnia 2019 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0002 Dziurków, gmina Solec nad Wisłą, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 27 o powierzchni 0,0900 ha
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.12.2019

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/111/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 45/2019 Starosty Lipskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia godzin pracy Starostwa Powiatowego w Lipsku w dniach 20, 24 i 31 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 45/2019 Starosty Lipskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia godzin pracy Starostwa Powiatowego w Lipsku w dniach 20, 24 i 31 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 44/2019 Starosty Lipskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i terminu jego odpracowania w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/111/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLVI/110/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/109/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją – programu „Aktywny samorząd”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/108/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją – programu ze środków PFRON w ramach obszaru E ,,Program wyrównywania różnic między regionami III”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/107/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/106/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu XVIII z dnia 29.11.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja stwierdzająca, że działki położone w miejscowości Sadkowice gm. Solec nad Wisłą stanowią mienie gromadzkie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Decyzja stwierdzająca, że działki położone w miejscowości Sadkowice gm. Solec nad Wisłą stanowią mienie gromadzkie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego Powiat Lipski unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 29.11.2019r. dotyczące „Wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego Powiat Lipski unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 29.11.2019r. dotyczące „Wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 43/2019 Starosty Lipskiego w sprawie udzielenia upoważnień dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
Treść zmiany:
Wymieniono nieczytelny załącznik.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 43/2019 Starosty Lipskiego w sprawie udzielenia upoważnień dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść zarządzenia"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 43/2019 Starosty Lipskiego w sprawie udzielenia upoważnień dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii....
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.12.2019

Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPSKU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane kontaktowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komórki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wicestarosta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wicestarosta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starosta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane kontaktowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLV/105/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLV/105/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna