Rejestr zmian w biuletynie

07.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu XVII z dnia 30.10.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ""Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2019/2020 dla Starostwa Powiatowego w Lipsku"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XVII-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XVII-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne na XVII sesji Rady Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XVII-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/84/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu XVII z dnia 30.10.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 40/2019 Starosty Lipskiego w sprawie powołania komisji zdrowotnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/83/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i Pracy Zarządu od 27.09.2019 - 30.10.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/96/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/96/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/96/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/95/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego szpitala.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/95/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego szpitala.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Program naprawczy szpitala."
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/95/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego szpitala.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/94/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/66/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/94/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/66/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/94/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/66/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/94/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/66/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/93/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/92/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum im. ks. mjr Stanisława Domańskiego w Siennie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Siennie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/91/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Lipsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/90/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lipsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/89/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siennie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Siennie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/89/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siennie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Siennie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/88/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Solcu nad Wisła wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą..
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/86/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Lipsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/87/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/85/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipkego na rok 2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/85/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipkego na rok 2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVII/85/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipkego na rok 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 39/2019 Starosty Lipskiego z dnia 25 października 2019 w sprawie regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 38 /2019 Starosty Lipskiego z 18 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 40/2019 Starosty Lipskiego w sprawie powołania komisji zdrowotnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 40/2019 Starosty Lipskiego w sprawie powołania komisji zdrowotnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 40/2019 Starosty Lipskiego w sprawie powołania komisji zdrowotnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik

04.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/92/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/92/2019 ZarząduPowiatu w Lipsku z dnia 4 listopada 2019 r."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Lipskiego z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 39/2019 Starosty Lipskiego z dnia 25 października 2019 w sprawie regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 38 /2019 Starosty Lipskiego z 18 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/92/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVIII/90/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/91/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVIII/90/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 37/2019 Starosty Lipskiego z dnia 24.09.2019 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skargi i wnioski.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna