Rejestr zmian w biuletynie

05.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/215/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/218/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/217/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania, najmu, użytkowania oraz użyczenia nieruchomości przekazanych przez powiat lipski Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w nieodpłatne użytkowanie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/216/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 1814/3 o powierzchni 0.2119 ha położonej w Lipsku przy ul. Spacerowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/216/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 1814/3 o powierzchni 0.2119 ha położonej w Lipsku przy ul. Spacerowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/215/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Hucie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/214/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/213/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/212/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/211/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/210/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2017-2024.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/209/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwała budżetowa Powiatu Lipskiego na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/208/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2018-2024.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLII/207/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017. [
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/194/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/193/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2017-2024.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr CXVII/132/2010 z dnia 25 listopada 2010 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2010 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXIV/36/2011 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/206/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwałyNr XLIII/212/2017 Rady Powiatui w Lipsku z dnia 28.12.2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLI/206/2017 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwałyNr XLIII/212/2017 Rady Powiatui w Lipsku z dnia 28.12.2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskiego na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XCC/171/2017 zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na ro 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XCC/171/2017 zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na ro 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1"

02.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim w 2017r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim w 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim w 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim w 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe nr 1/2018 Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... następna