Rejestr zmian w biuletynie

19.02.2019

Dotyczy dokumentu:
WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO
Treść zmiany:
Aktualizacja wykazu
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO "
Dotyczy dokumentu:
WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WYKAZ STOWARZYSZEŃ Z TERENU POWIATU LIPSKIEGO

18.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na interpelacje Pana Jerzego Paska z dnia 23.01.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na interpelacje Pana Jerzego Paska z dnia 23.01.2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść udzielonej odpowiedzi na zgłoszoną przezradnego interpelację."
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na interpelacje Pana Jerzego Paska z dnia 23.01.2019r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść udzielonej odpowiedzi na zgłoszoną przezradnego interpelację.
Dotyczy dokumentu:
Odpowiedź na interpelacje Pana Jerzego Paska z dnia 23.01.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VI-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VI-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - w sprawie wycofania zporządku obrad projektu uchwały Nr VI/35/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VI-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - przyjęcie uchwały NrVI/34/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VI-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - zatwierdzenie protokołu z V sesji Rady Powiatu w Lipsku"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VI-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - przyjęcie porządku obrad VIsesji Rady Powiatu w Lipsku"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr VI-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr V-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr V-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr V/33/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr V-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr V/32/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr V-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr V/31/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr V-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr V/30/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr V-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr V/29/2019"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr V-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przyjęcie sprawozdania z realizacji wysokościśrednich wyngrodzeń nauczycieli /.../"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr V-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przyjęcie sprawozdania Starosty z działalnościKomisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr V-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zatwierdzenie protokołu z IV sesji Rady Powiatu wLipsku"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr V-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - zatwierdzenie porządku obrad"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr V-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana porządku obrad - wykreślenie z porządkuobrad z punktu 6-go pdkt.f)"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr V-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana porządku obrad - wprowadzenie punktu -informacja nt. wojsk obrony terytorialnej"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr V-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana porządku obrad - wprowadzenie punktu -sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczejza 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VIII/22/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia urzędującego członka Zarządu Powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VIII/21/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna