Rejestr zmian w biuletynie

03.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. w Rzeczniowie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Nr 2/2020 z dnia 03.01.2020 o zmianie pozwolenia na budowę Nr 106/2018 z dnia 06.08.2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komórki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykaz służb, inspekcji i straży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skarbnik powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komórki organizacyjne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 45/2019 Starosty Lipskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia godzin pracy Starostwa Powiatowego w Lipsku w dniach 20, 24 i 31 grudnia 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

01.01.2020

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 44/2019 Starosty Lipskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i terminu jego odpracowania w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

30.12.2019

Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPSKU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna w zakresie transmitowania iutrwalania obrad Rady Powiatu w Lipsku"
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPSKU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna - informacja publiczna"
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPSKU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla osób korzystających znieodpłatnej pomocy prawnej."
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Koryna Kucharczyk - złożone w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Koryna Kucharczyk - złozone w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Lipskiego znak: GKKN.6821.1.2019 z dnia 14 grudnia 2019 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0002 Dziurków, gmina Solec nad Wisłą, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 27 o powierzchni 0,0900 ha
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

29.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Decyzja Starosty Lipskiego znak: GKKN.6821.2.2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0015 Przedmieście Dalsze, gmina Solec nad Wisłą, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 821/1 o powierzchni 9,2946 ha
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna