Rejestr zmian w biuletynie

29.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu XVIII z dnia 29.11.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz ofertowy"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść zapytania"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wpływie odwołania od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

25.11.2019

Dotyczy dokumentu:
ZARZĄD POWIATU W LIPSKU ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Powiatu w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na sekretarza Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipsku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych W Solcu nad Wisłą.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłaszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Wydziale GKKN - stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy GKKN - gospodarka nieruchomościami
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy w Wydziale Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Specjalista do spraw lasów nadzorowanych, niestanowiących własności skarbu państwa, a należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie powiatu lipskiego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 42/2019 Starosty Lipskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia "procedury publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipsku".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna