Rejestr zmian w biuletynie

13.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Zbigniew Ostrach - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Stanisław Wajs - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Sławomir Śmieciuch - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Romuald Kowaleczko - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Radosław Drąg - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Paweł Niedziela - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Maria Węgrzecka - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Lucyna Gaik - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Kazimierz Czerwonka - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Jerzy Pasek - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Jan Cyran - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Artur Dygas - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Andrzej Czajkowski - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Antoni Ćwikliński - za rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Wiesława Płaza - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Wiesława Borek - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Pękała - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Stanisław Wajs - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Sławomir Śmieciuch - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Roman Ochyński - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Romuald Kowaleczko - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Paweł Niedziela - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Paweł Jędraszek - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Maria Węgrzecka - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Lucja Śmieszek - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Lucyna Gaik - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Kazimierz Morgaś - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Józef Sosnowski - zakończenie kadencji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/59/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/59/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXII/59/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/58/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Lipskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/58/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Lipskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/58/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Lipskim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/57/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXI/57/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XII-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XII-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne na XII sesji Rady Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XII-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/56/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/55/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/32/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r., w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny; przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 24/KBPP/2019 Starosty Lipskiego z dnia 10 czerwca 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego na lata 2017 - 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i Pracy Zarządu od 30.04.2019 - 31.05.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/49/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Lipskiego w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/49/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Lipskiego w roku 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Raport o stanie Powiatu Lipskiego w 2018 roku.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XX/54/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Pnadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIX/49/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Lipskiego w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna