Rejestr zmian w biuletynie

25.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu z dnia 26.11.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr I/5/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu..
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Starosty Powiatu..
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - uchwała w sprawie wyboruczłonków Zarządu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Komisji Skrutacyjnej - wybór członkówZarządu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - uchwała w sprawie wyboruWicestarosty Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Komisji Skrutacyjnej - wybórWicestarosty Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - uchwała w sprawie wyboruStarosty Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Komisji Skrutacyjnej - wybór StarostyPowiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - uchwała w sprawie wyboruWiceprzewodniczących Rady Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Komisji Skrutacyjnej - wybórWiceprzewodniczących Rady Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - uchwała w sprawie wyboruPrzewodniczącego Rady Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Komisji Skrutacyjnej - wybórPrzewodniczącego Rady Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - wybór Komisji Skrutacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ślubowanie radnych"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - zatwierdzenie porządku obrad"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - zmiana porządku obrad -wybór członków Zarządu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - zmiana porządku obrad -wybór Starosty Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - zmiana porządku obrad -wybór Wiceprzewodniczących Rady"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Skład osobowy Rady Powiatu VI Kadencja lata 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład osobowy Rady Powiatu VI Kadencja lata 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminy Powiatu Lipskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Redakcja biuletynu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład osobowy Rady Powiatu VI Kadencja lata 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji Rady Powiatu VI Kadencja lata 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Zarządu Powiatu Lipskiego VI Kadencja lata 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Godziny pracy urzędu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wicestarosta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Starosta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr CXVIII/227/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr CXVIII/226/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu z dnia 19.11.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna