Rejestr zmian w biuletynie

04.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim w 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Jadwiga Buza - złożone na zakończenie roku 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński - złożone na zakończenie roku 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński - złożone na zakończenie roku 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hucie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/237/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/236/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2018-2024
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVII/230/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVII/229/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2018-2024
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/240/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/240/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/242/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego w wysokości 40% dla Starosty Lipskiego Pana Romana Antoniego Ochyńskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/241/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Lipskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/240/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/239/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2011 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązkowego jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr CVII/198/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Hucie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/238/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zakupu nieruchomości gruntowych położonych we wsi Kolonia Sadkowice Gm. Solec nad Wisłą..
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr CVII/197/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planu finansowego dochodów i planu zaań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/235/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/234/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozadnia Zarządu z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna