Rejestr zmian w biuletynie

03.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i Pracy Zarządu od 31.05.2019 - 28.06.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/58/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/57/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/57/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Objaśnienia do WPF"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/63/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/62/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/61/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/61/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/60/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/59/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/56/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/55/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/54/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipsku wotum zaufania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/53/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/53/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XIII/52/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Starosty Lipskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w jednostce ewidencyjnej: Chotcza, obręb: Chotcza Górna, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 565.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.07.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXV/63/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXV/63/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXV/62/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXV/62/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXV/61/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXV/61/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłaszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna