Rejestr zmian w biuletynie

08.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania - "Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2018 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złozone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2018r."
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr CXVII/223/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z 8 listopada 2018r. w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2019r.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr CXVII/222/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z 8 listopada 2018r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - ,, Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2019r.”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr CXVII/223/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizacje pozarządową w 2019r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr CXVII/222/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 08 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2019r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna