Rejestr zmian w biuletynie

13.12.2018

Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE NR 42/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Lipskiego Pana Kazimierza Morgasia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE NR 42/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Lipskiego Pana Kazimierza Morgasia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE NR 42/O/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Lipskiego Pana Kazimierza Morgasia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik POSTANOWIENIE NR 42/O/14 Komisarza Wyborczego wRadomiu
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE NR 42/W/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Lipskiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE NR 42/W/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Lipskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE NR 42/W/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Lipskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik POSTANOWIENIE NR 42/W/14
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU LIPSKIEGO, Okręg nr 5 w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU LIPSKIEGO, Okręg nr 5 w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU LIPSKIEGO, Okręg nr 5 w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NAOBSZARZE POWIATU LIPSKIEGO, Okręg nr 5 w wyborach do SejmikuWojewództwa Mazowieckiego
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Lipskiego sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Lipskiego sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Lipskiego sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Lipsku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Lipskiegosporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatową KomisjęWyborczą w Lipsku.
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Lipskiego sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Lipsku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁUMANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 1
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Lipskiego sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Lipsku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁUMANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 2
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Lipskiego sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Lipsku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁUMANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 3
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Lipskiego sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Lipsku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁUMANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 4
Dotyczy dokumentu:
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Lipskiego sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Lipsku.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr 4/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej wLipsku w sprawie sprostowania błędów w protokole z wyborów do RadyPowiatu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipsku o terminach dyżurów komisji w dniu 15.11.2014.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Lipskiego.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Lipskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipsku z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Lipskiego.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie
Dotyczy dokumentu:
Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipsku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipsku o terminach dyżurów komisji w celu rejestracji list kandydatów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipsku o terminach dyżurów komisji w celu rejestracji list kandydatów.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipsku o terminach dyżurów komisji w celu rejestracji list kandydatów.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipsku oterminach dyżurów
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 1 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipsku z 25 września 2014 w sprawie: wyboru zastępcy przewodniczącego komisji.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 1 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipsku z 25 września 2014 w sprawie: wyboru zastępcy przewodniczącego komisji.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 1 Powiatowej Komisji Wyborczej w Lipsku z 25 września 2014 w sprawie: wyboru zastępcy przewodniczącego komisji.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr 1 Powiatowej Komisji Wyborczej wLipsku z 25 września 2014
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe informacje o wyborach samorządowych 2014 - strona pkw.gov.pl
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w spr. zarzadzenia wyborów samorządowych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w spr. zarzadzenia wyborów samorządowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w spr. zarzadzenia wyborów samorządowych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w spr.zarzadzenia wyborów samorządowych.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o koordynatorze prac wyborczych w powiecie lipskim oraz adres strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU LIPSKIEGO z dnia 2 WRZEŚNIA 2014 r. w sprawie - informacja o granicach, numerach okręgów wyborczych oraz liczbie wybieranych radnych w okręgach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU LIPSKIEGO z dnia 2 WRZEŚNIA 2014 r. w sprawie - informacja o granicach, numerach okręgów wyborczych oraz liczbie wybieranych radnych w okręgach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU LIPSKIEGO z dnia 2 WRZEŚNIA 2014 r. w sprawie - informacja o granicach, numerach okręgów wyborczych oraz liczbie wybieranych radnych w okręgach.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść obwieszczenia
Dotyczy dokumentu:
Wykaz służb, inspekcji i straży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr II/3/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadania: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2019r."
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu z dnia 26.11.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu z dnia 5.12.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu z dnia 5.12.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu z dnia 26.11.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminy Powiatu Lipskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminy Powiatu Lipskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kompetencje rady powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Zarządu Powiatu Lipskiego VI Kadencja lata 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład osobowy Rady Powiatu VI Kadencja lata 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji Rady Powiatu VI Kadencja lata 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji Rady Powiatu VI Kadencja lata 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład Komisji Rady Powiatu VI Kadencja lata 2018-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

12.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Wydziale GKKN - stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr III/16/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr III/15/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr III/14/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr III/13/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór członków Komisji Edukacji, Klutury, Sportu,Turystyki i Rekreacji"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista radnych chętnych do pracy w Komisji Edukacji,Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr III/12/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór członków Komisji ds. Społecznych, Zdrowiai Bezpieczeństwa"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista radnych chętnych do pracy w Komisji ds.Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr III/11/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór członków Komisji Rozwoju, Gospodarczego,Finansów, Rolnictwa /.../"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista radnych chętnych do pracy w Komisji RozwojuGospodarczego, Finansów, Budzetu /.../"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lista radnych chętnych do pracy w Komisji RozwojuGospodarczego, Finansów, Budzetu /.../
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista radnych chętnych do pracy w Komisji RozwojuGospodarczego, Finansów, Budzetu /.../"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lista radnych chętnych do pracy w Komisji RozwojuGospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa/.../
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista radnych chętnych do pracy w Komisji RozwojuGospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa/.../"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr III/10/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór członka komisji skarg, wniosków i petycji -Drąg Radosław"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór członka komisji skarg, wniosków i petycji -Antoni Andrzej Ćwikliński"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wybór przewodniczącego komisji skarg, wniosków ipetycji"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr III/9/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyboru członka komisji rewizyjnej - Paweł MarekNiedziela"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyboru członka komisji rewizyjnej - Jan PiotrCyran"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zatwierdzenie protokołu z II sesji Rady Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zatwierdzenie porządku obrad III sesji RadyPowiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektuuchwały Nr III/16/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektuuchwały Nr III/15/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektuuchwały Nr III/14/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana porządku obrad - wprowadzenie punktu -podjęcie uchwał"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana porządku obrad - wprowadzenie punktu -złozenie ślubowania"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr III-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu powiatu lipskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/12/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Promocji Powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/10/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna