Rejestr zmian w biuletynie

29.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego w wysokości 40% dla Starosty Lipskiego Pana Sławomira Roberta Śmieciucha.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Lipskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr II-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr II-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - przyjęcie uchwały NrII/7/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr II-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr II-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - przyjęcie uchwały NrII/8/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr II-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - w sprawie wniosku radnegoRadosława Drąga"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr II-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - w sprawie wniosku radnegoZbigniewa Ostarcha"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr II-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - przyjęcie uchwały NrII/6/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr II-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - zatwierdzenie protokołu z Isesji Rady Powiatu w Lipsku"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr II-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - przyjęcie porządku obrad IIsesji Rady Powiatu w Lipsku"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr II-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu z dnia 26.11.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr I/5/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu..
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Starosty Powiatu..
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - uchwała w sprawie wyboruczłonków Zarządu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Komisji Skrutacyjnej - wybór członkówZarządu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - uchwała w sprawie wyboruWicestarosty Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Komisji Skrutacyjnej - wybórWicestarosty Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - uchwała w sprawie wyboruStarosty Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Komisji Skrutacyjnej - wybór StarostyPowiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - uchwała w sprawie wyboruWiceprzewodniczących Rady Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Komisji Skrutacyjnej - wybórWiceprzewodniczących Rady Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - uchwała w sprawie wyboruPrzewodniczącego Rady Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół Komisji Skrutacyjnej - wybórPrzewodniczącego Rady Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - wybór Komisji Skrutacyjnej"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ślubowanie radnych"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - zatwierdzenie porządku obrad"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - zmiana porządku obrad -wybór członków Zarządu Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - zmiana porządku obrad -wybór Starosty Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne - zmiana porządku obrad -wybór Wiceprzewodniczących Rady"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr I-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA STAROSTY LIPSKIEGO wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna