Rejestr zmian w biuletynie

06.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr 106/2018 w sprawie budowy fermy drobiu wraz z infrastrukturą.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Decyzja nr 106.2018"
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr 106/2018 w sprawie budowy fermy drobiu wraz z infrastrukturą.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr CVIII/200/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku zdnia 25 lipca 2018r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr L-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XLIX-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr L/245/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr L/244/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie emisji obligacji Powiatu Lipskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr L/243/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2018-2024
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr L/248/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/239/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2011 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązkowego jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr L/247/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznej informacji za rok 2017 z realizacji zadań "Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020 w Powiecie Lipskim".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr L/246/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/231/2018 Rady Powiatu określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim w 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna