Rejestr zmian w biuletynie

01.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr III/7/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z 13 grudnia 2018r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania zleconego administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim w 2018r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
W jaki sposób należy wykazać uprawnienia do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej?
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

31.12.2018

28.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę - zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku gospodarczego na budynek tuczarni.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja nr 106/2018 w sprawie budowy fermy drobiu wraz z infrastrukturą.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy fermy drobiu wraz z infrastrukturą.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lipskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Lipskiego o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wydaniu decyzji Starosty Lipskiego zatwierdzającej projekt budowlany dotyczący budowy rozlewni gazu płynnego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wydaniu decyzji Starosty Lipskiego nr 143/2016 z dnia 29.12.2016 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę chlewni w miejscowości Grabowiec, gmina Rzeczniów.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim w powiecie lipskim w 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim w powiecie lipskim w 2019r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNEPORADNICTWO OBYWATELSKIE
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim w powiecie lipskim w 2019r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNAPOMOC PRAWNA
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim w powiecie lipskim w 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNEPORADNICTWO OBYWATELSKIE"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim w powiecie lipskim w 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNA POMOCPRAWNA"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim w powiecie lipskim w 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna