Rejestr zmian w biuletynie

05.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVIII/99/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVIII/98/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XVIII-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XVIII-2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Głosowanie imienne na XVIII sesji Rady Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XVIII-2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr XVIII-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i Pracy Zarządu od 30.10.2019r - 29.11.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVIII/103/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVIII/102/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/94/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVIII/101/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVIII/100/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Powiatu Lipskiego nieruchomości zabudowanej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVIII/97/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 listopada 2019 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 listopada 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/103/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku Pani Korynie Kucharczyk upoważnienia, do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lipskiego oraz podejmowania decyzji w sprawie realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/104/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/103/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku Pani Korynie Kucharczyk upoważnienia, do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lipskiego oraz podejmowania decyzji w sprawie realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Zajęcia klubowe w WTZ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/102/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku Pani Korynie Kucharczyk upoważnienia, do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lipskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/101/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIV/100/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XLIV/99/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIII/98/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Aktualizacja struktury.
Dotyczy dokumentu:
Komórki organizacyjne
Treść zmiany:
Aktualizacja struktury.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna