Rejestr zmian w biuletynie

04.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie lipskim w 2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pani Jadwiga Buza - złożone na zakończenie roku 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński - złożone na zakończenie roku 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Pan Roman Ochyński - złożone na zakończenie roku 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hucie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/237/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/236/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2018-2024
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVII/230/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVII/229/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2018-2024
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/240/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/240/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/242/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego w wysokości 40% dla Starosty Lipskiego Pana Romana Antoniego Ochyńskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/241/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Lipskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/240/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/239/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2011 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązkowego jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr CVII/198/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Hucie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/238/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zakupu nieruchomości gruntowych położonych we wsi Kolonia Sadkowice Gm. Solec nad Wisłą..
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr CVII/197/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planu finansowego dochodów i planu zaań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/235/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLIX/234/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozadnia Zarządu z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna