Rejestr zmian w biuletynie

05.08.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja Starosty Lipskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w jednostce ewidencyjnej RZECZNIÓW, obręb: RYBICZYZNA, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 416/1 z działkami sąsiednimi nr:415/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Starosty Lipskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w jednostce ewidencyjnej: RZECZNIÓW, obręb: RZECZNIÓW WIEŚ, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 187, 188, 190, z działkami sąsiednimi nr: 185, 186, 189.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Starosty Lipskiego wykonującego zadania z zakresu geodezji i kartografii o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek położonych w jednostce ewidencyjnej: RZECZNIÓW, obręb: RZECZNIÓW WIEŚ, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 187, 188, 190, z działkami sąsiednimi nr: 185, 186, 189.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Znak: OŚR 6620.9.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/70/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/55/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 29 maja 2019 r., w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny; przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVIII/70/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/55/2019 Zarządu Powiatu Lipskiego z dnia 29 maja 2019 r., w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny; przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna