Rejestr zmian w biuletynie

25.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 34/2019 Starosty Lipskiego z dnia 9 września 2019 roku w sprawie organizacji i podziału pracy w Zarządzie Powiatu w zakresie kierowania Starostwem Powiatowym w Lipsku oraz nadzorowania powiatowych jednostek organizacyjnych.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pełna treść zarządzenia"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 34/2019 Starosty Lipskiego z dnia 9 września 2019 roku w sprawie organizacji i podziału pracy w Zarządzie Powiatu w zakresie kierowania Starostwem Powiatowym w Lipsku oraz nadzorowania powiatowych jednostek organizacyjnych.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pełna treść zarządzenia
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 36/2019 Starosty Lipskiego z dnia 18 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie Starostwa Powiatowego w Lipsku w dniu 19 09.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 35/2019 Starosty Lipskiego z dnia 16 września 2019 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Starosty Powiatu Lipskiego nr 16/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 34/2019 Starosty Lipskiego z dnia 9 września 2019 roku w sprawie organizacji i podziału pracy w Zarządzie Powiatu w zakresie kierowania Starostwem Powiatowym w Lipsku oraz nadzorowania powiatowych jednostek organizacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 32/2019 Starosty Lipskiego z dnia 2 września 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień Sekretarza Powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 31/2019 Starosty Lipskiego z dnia 2 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna