Rejestr zmian w biuletynie

06.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/70/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/69/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/74/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/73/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Solcu nad Wisłą, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/72/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lipsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/71/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lipsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/68/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Lipskie Forum Kobiet" z siedzibą w Lipsku ul. Przemysłowa 4B/27.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/67/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lipsko w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu XII z dnia 31.05.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu XIII z dnia 28.06.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu XIV z dnia 29.07.2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu XV z dnia 30.08.2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna