Rejestr zmian w biuletynie

11.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr Ra.439.2018 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Lipskiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr Ra.440.2018 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Lipskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr IV/17/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2018-2024.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Budżetowa na rok 2019 Rady Powiatu w Lipsku Nr IV/18/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV-2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr IV/28/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr IV/27/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr IV/26/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr IV/25/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr IV/24/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr IV/23/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr IV/22/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr IV/21/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr IV/20/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr IV/19/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr IV/17/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podjęcie uchwały Nr IV/18/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zatwierdzenie protokołu z III sesji Rady Powiatu"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zatwierdzenie porządku obrad"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV-2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektuuchwały Nr IV/28/2018"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr IV-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LI/251/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018r. w sprawie realizacji projektu "Razem łatwiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LI/251/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018r. w sprawie realizacji projektu "Razem łatwiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr LI/251/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018r. w sprawie realizacji projektu "Razem łatwiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Lipskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipskiego na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniego programu współpracy powiatu lipskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2023..
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniego programu współpracy powiatu lipskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2023..
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do uchwały"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniego programu współpracy powiatu lipskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2023..
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Rady Powiatu z dnia 31.12.2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Powiatu w Lipsku nr V/14/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze stowarzyszeniem „Pomocna dłoń św. Brata Alberta” w Lipsku o dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipsku ul. Zwoleńska 14 i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siennie ul. Szkolna 41
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Powiatu w Lipsku nr V/13/2019 w sprawie: ustalenia planu finansowego dochodów i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Zarządu Powiatu w Lipsku nr V/12/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, oraz upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała V/11/2019 Zarządu Powiatu z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr V/10/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr V/10/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednostki organizacyjne powiatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.01.2019

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna