Rejestr zmian w biuletynie

22.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Daria Kasprzyk – złożone za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Krzysztof Górski – złożone w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Alicja Cyran – złożone w związku z wygaśnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Koryna Kucharczyk – złożone w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Henryka Kosanowska – złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Małgorzata Szymaniak – złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Izabela Kosior – złożone w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Izabela Kosior – złożone w związku z zakończeniem powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Mieczysław Mejzner – złożone w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Mieczysław Mejzner – złożone w związku z zakończeniem powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Nina Siejko – złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe Anita Madej – złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna