Rejestr zmian w biuletynie

03.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/250/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/249/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2018-2024.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr LI-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/252/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/246/2018 Rady Powiatu określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim w 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/252/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/246/2018 Rady Powiatu określenia zadań i wysokości środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych do realizacji w powiecie lipskim w 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LI/251/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLV/223/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Razem łatwiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i wlaka z ubóstwem, działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna