Rejestr zmian w biuletynie

04.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Maria Chmielnicka - złożone w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPSKU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przezWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPSKU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanychprzez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe - Anna Gozdur - złożone w związku z odebraniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPSKU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula informacyjna dla zadań realizowanych przezWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości "
Dotyczy dokumentu:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPSKU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Klauzula informacyjna dla zadań realizowanychprzez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

01.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/77/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XV/68/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/77/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XV/68/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/76/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019 .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/75/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i Pracy Zarządu od 28.06.2019 - 27.09.2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady Powiatu i Pracy Zarządu od 28.06.2019 - 27.09.2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/82/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego powiatu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/81/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 747 do drogi wojewódzkiej na 754 w miejscowości Solec nad Wisłą.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/80/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/79/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XVI/78/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna