Rejestr zmian w biuletynie

10.06.2014

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Składanie podań, wniosków, skarg i petycji. do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Informacja o stanie przyjmowania i załatwiania spraw, kolejności załatwiania lub rozstrzygania. do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Regulanim Organizacyjny w menu podmiotowym (nowa nazwa Regulamin organizacyjny)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Mienie będące w dyspozycji władz powiatu w menu przedmiotowym (nowa nazwa Mienie będące w dyspozycji powiatu)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Oświadczenia majątkowe podlegające publikacji w menu przedmiotowym (nowa nazwa Oświadczenia majątkowe)
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Kierunki Kształcenia w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Informacje teleadresowe w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Informacje teleadresowe w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Status prawny w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Informacje teleadresowe w menu podmiotowym

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ...następna