Rejestr zmian w biuletynie

18.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XV/36/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wystąpienia do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie dnia wolnego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 18/2019 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie dnia wolnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/46/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr X/45/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/42/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/41/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2019-2024
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Lipskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, połozonej w obrębie 0003 Boży Dar, gm. Lipsko oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/44/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat lipski oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w roku 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Lipskiego z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie chemicznego zwalczania chrabąszczy w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Solec nad Wisłą, okolice wsi Słuszczyn oraz w lasach Spółki Leśnej Lasu Soleckiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr IX/43/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie lipskim na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna