Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2017 10:52 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
03.11.2017 13:46 AG.272.2.5.2017 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbiórkę budynków położonych w miejscowości Kępa Piotrowińska.
03.11.2017 10:54 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
27.10.2017 10:54 AG.272.2.6.2017 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego autobusu 20-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
16.10.2017 13:00 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.10.2017r. pod numerem 598013-N-2017.
21.02.2017 09:38 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa fabrycznie nowego autobusu 17-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
07.02.2017 12:14 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.01.2017r. pod numerem 15990-2017
30.01.2017 07:27 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Dostawa fabrycznie nowego autobusu 17-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
22.02.2016 13:13 ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno.
15.02.2016 12:16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna
21.12.2015 13:12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy zamówienia publicznego na: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku
27.03.2015 11:56 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
13.11.2014 10:26 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa autobusu na przewóz osób niepełnosprawnych
27.08.2014 17:30 Informacja/protokół/ do BIP, o zawarciu umowy na sprzedaż konstrukcji stalowej nieużytkowanego mostu Bayleya na rzece Iłżance, gm.Ciepielóe, powiat lipski.
30.06.2014 10:44 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż stalowego, nieużytkowanego mostu Bayley,a przez rzekę Iłżankę, zlokalizowanego w miejscowości Świesielice...
30.06.2014 10:41 Zp - GKKN - 2/2014 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Sienno, gmina Sienno.
28.05.2014 08:40 ZPU/03/2014 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w przetargu nieograniczonym na wynajem powierzchni apteki ogólnodostępnej
25.04.2014 12:55 EKST.042.29.7.3.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem...
16.04.2014 14:26 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
20.03.2014 09:50 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
21.02.2014 14:37 Ogłoszenie o zamówieniu - Lipsko Dostawa mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hucie.
09.01.2014 10:27 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy środków dezynfekcyjnych w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO
07.01.2014 08:45 Unieważnienie postępowania przetargowego na „Dostawa mięsa, wędlin, drobiu i ryb do MOS w Solcu nad Wisłą”
31.12.2013 09:16 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę GUR w 2014 dla SPZZOZ w Lipsku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO
27.11.2013 09:59 ogłoszenie o zamówieniu na doposażenie bloku operacyjnego i oddziałów szpitalnych
21.11.2013 10:04 Wynik przetargu nieograniczonego na dostawy miału węglowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie
14.11.2013 07:34 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy sprzętu jednorazowego użytku-II-gie postępowanie w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO
13.11.2013 13:08 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy odczynników z dzierżawą systemów pomiarowych..... w trybie PN o wartości szacunkowej powyżej 200000 EURO
13.11.2013 13:05 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aparatu do znieczuleń w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO
07.11.2013 14:07 Wyniki przetargu na dowóz miału do kotłowni ZSP w Lipsku
24.10.2013 10:13 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy sprzętu jednorazowego użytku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO
03.10.2013 10:06 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy warzyw i owocow w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO
19.08.2013 12:53 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę i montaż nowego źródła zasilania sprężonego powietrza leczniczego połączoną z demontażem istniejących urządzeń oraz dostosowaniem istniejącego pomieszczen
15.07.2013 12:57 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy rękawic jednorazowego użytky w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO
14.06.2013 11:08 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa artykułów piśmienno-biurowych i eksploatacyjnych do drukarek , dla Starostwa Powiatowego w Lipsku.
14.06.2013 11:03 Zp .AG.272.1.2013 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na nieograniczonego na dostawę artykułów piśmienno-biurowych i eksploatacyjnych do drukarek dla Starostwa Powiatowego w Lipsku.
10.06.2013 11:38 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy odczynników do diagnostyki klinicznej z dzierżawą analizatorów w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO
31.05.2013 07:11 ogłoszenie o udzielenu zamówienia na dostawy miału węglowego dla SPZZOZ w Lipsku w trybie PN o wartości szacunkowej powyżej 200 000 EURO
28.05.2013 09:39 Informacja o otwarciu ofert na dostawę artykułów piśmienno-biurowych i eksploatacyjnych do drukarek dla Starostwa Powiatowego w Lipsku.
23.05.2013 12:27 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy produktów farmaceutycznych dla apteki szpitalnej w SPZZOZ w Lipsku w trybie PN o wartości szacunkowej powyżej 200 000 Euro

1 2 następna