Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.04.2021 15:03 BOŚ.6743.1.61.2021 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
15.04.2021 11:49 BOŚ.6743.1.53.2021 Ogłoszenie o braku wniesienia sprzeciwu
09.04.2021 12:01 Informacja o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych
18.02.2021 14:05 PiR.272.1.4.2021 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130 000 zł pn.: „Wycena działek objętych decyzją ZRID dla inwestycji pn. Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola
11.02.2021 12:42 PiR.272.1.4.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130 000 zł pn.: „Wycena działek objętych decyzją ZRID dla inwestycji pn. Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola położonej w jednostce ewidencyjnej 140904_2 Rzeczniów, obręb 0013 Płusy, na działkach nr ewidencyjny 59/2, 60/2, 61/2, 62/2, 63/4”
15.01.2021 14:17 PiR.272.1.1.2021 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130 000 zł pn.: „Określenie wartości indywidualnej dla inwestycji pn. „Budowa Domów Dziecka” oraz wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 795/2 i 796/2, położone w obrębie 0001 LIPSKO, gmina Lipsko”
11.01.2021 10:44 PiR.272.1.1.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 130000 zł pn.: „Określenie wartości indywidualnej dla inwestycji pn. „Budowa Domów Dziecka” oraz wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 795/2 i 796/2, położone w obrębie 0001 LIPSKO, gmina Lipsko”
17.12.2020 14:13 PiR.272.1.13.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”
14.12.2020 13:42 AG.272.1.12.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące „Wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”
10.12.2020 14:55 PiR.272.1.13.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”
04.12.2020 11:15 PiR.272.1.12.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
27.11.2020 15:15 PiR.272.1.11.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty dotyczącej „Badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2020 i 2021 rok”
19.11.2020 09:56 PiR.272.1.11.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2020 i 2021 rok”.
04.08.2020 09:40 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące „Budowy automatycznej stacji meteorologicznej w powiecie lipskim”
23.07.2020 10:27 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na „Budowę automatycznej stacji meteorologicznej w powiecie lipskim”
06.07.2020 10:02 Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Określenie aktualnej wartości rynkowej oraz wartości rynkowej na dzień 01 stycznia 1999 r. nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka nr 410/1, położonej w obrębie 0031 WALENTYNÓW, gmina Lipsko”
18.06.2020 09:21 BOŚ.6740.63.2020.MP Postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wszczęciu postepowania z dnia 15.06.2020 r.
15.06.2020 14:57 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego telefonii komórkowej sieci T-Mobile 66184/87398 Pasieki wraz z instalacją elektryczną w miejscowości Pasieki gmina Ciepielów.
08.06.2020 09:59 PiR.272.1.6.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Wykonanie podziału działki oznaczonej nr 2286/26 położonej w obrębie geodezyjnym 0001 LIPSKO, gmina Lipsko”
18.12.2019 09:52 AG.272.1.4.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”
12.12.2019 12:45 BOŚ.6740.132.2019.WM Zawiadomienie o wszczęciu postepowania
11.12.2019 11:19 PiR.272.1.4.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”. Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
10.12.2019 14:49 AG.272.1.3.2019 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego Powiat Lipski unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 29.11.2019r. dotyczące „Wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
29.11.2019 07:25 PiR.272.1.3.2019 Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
12.11.2019 14:30 GKKN.6821.2.2019 OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
12.11.2019 14:29 GKKN.6821.1.2019 OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
07.11.2019 15:19 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ""Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2019/2020 dla Starostwa Powiatowego w Lipsku"
23.10.2019 15:06 PiR.272.1.2.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2019/2020 dla Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
11.10.2019 11:54 WA.ZUZ.4.421.5.68.2019.AK Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
30.09.2019 13:40 WA.ZUZ.421.3.50.2018.2019.TS Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego
30.09.2019 13:36 WA.RUZ.421.294.2019.JD Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
19.09.2019 13:50 WA.ZUZ.4.421.1.52.2018.2019.AB Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postepowania administracyjnego.
17.09.2019 13:37 WOOŚ-II.442.1.2018.TR.5 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
10.09.2019 10:59 WA.RUZ.421.256.2019.AR Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
03.09.2019 08:48 AG.272.1.20.2019 Zapytanie na przedstawienie oferty z podaniem ceny wykonania zamówienia pod nazwą: wykonanie analizy urbanistycznej w ramach prowadzonego przez tut. Organ postepowania administracyjnego w zakresie ustalania dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska z terenu Ośrodka Wypoczynkowego „Zacisze u Zosi”.
26.08.2019 14:20 Zapytanie w sprawie określenia wartości rynkowej prawa własności przysługującego Skarbowi Państwa zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 641, położonej w obrębie 0001 Lipsko, gmina Lipsko.
26.08.2019 12:47 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM
10.07.2019 12:03 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dotyczących przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyzowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr w m. Lipsko.
06.06.2019 15:16 Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego...
13.05.2019 11:04 Powiat Lipski / Starostwo Powiatowe w Lipsku prosi o przedstawienie oferty z podaniem ceny wykonania zamówienia pod nazwą: określenie wartości rynkowej prawa własności przysługującego Skarbowi Państwa zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 2868, położonej w obrębie 0018 Solec nad Wisłą, gmina Solec nad Wisłą.

1 2 3 następna