Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2021 11:35 PiR.272.2.3.2020 Informacja z otwarcia ofert dotyczy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne”
29.04.2021 14:56 PiR.272.2.3.2020 Pytania i odpowiedzi z dnia 29.04.2021 r. cz.II
29.04.2021 10:44 PiR.272.2.3.2020 Pytania i odpowiedzi z dnia 29.04.2021r.
27.04.2021 14:13 PiR.272.2.3.2020 Pytania i odpowiedzi z dnia 27.04.2021r.
26.04.2021 18:42 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 26.04.2021r. oraz zaktualizowana Dokumentacja Projektowa
26.04.2021 18:36 PiR.272.2.3.2020 Pytania i odpowiedzi z dnia 26.04.2021r.
15.04.2021 16:27 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.04.2021r. o oraz zaktualizowana Dokumentacja Projektowa.
15.04.2021 13:34 PiR.272.2.3.2020 Pytania i odpowiedzi z dnia 15.04.2021r.
26.03.2021 13:15 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.03.2021 r.
26.03.2021 13:07 PiR.272.2.3.2020 Informacja z dnia 26.03.2021 r. o przedłużeniu terminu składania ofert
16.03.2021 09:05 PiR.272.2.3.2020 Pytania i odpowiedzi z dnia 15.03.2021r.
10.03.2021 11:18 PiR.272.2.3.2020 Pytania i odpowiedzi z dnia 10.03.2021r.
26.02.2021 14:18 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.02.2021 r.
26.02.2021 14:15 PiR.272.2.3.2020 Informacja z dnia 26.02.2021r. o przedłużeniu terminu składania ofert
22.02.2021 13:47 PiR.272.2.3.2020 Pytania i odpowiedzi z dnia 22.02.21 r.
12.02.2021 14:11 PiR.272.2.3.2020 Pytania i odpowiedzi z dnia 21.12.2021r.
03.02.2021 15:27 Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie 1 z dnia 3.02.2021r.
03.02.2021 15:25 PiR.272.2.3.2020 Pytania i odpowiedzi z dnia 3.02.2021r.
02.02.2021 10:06 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.02.2021 r.
02.02.2021 10:03 PiR.272.2.3.2020 Informacja z dnia 02.02.2021r. o przedłużeniu terminu składania ofert
21.01.2021 13:21 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.01.2021 r.
21.01.2021 13:19 PiR.272.2.3.2020 Informacja z dnia 21.01.2021r. o przedłużeniu terminu składania ofert
18.01.2021 08:05 PiR.272.2.3.2020 Pytania i odpowiedzi z dnia 18.01.2021r.
15.01.2021 13:03 PiR.272.2.3.2020 Pytania i odpowiedzi 15.01.2021 r. cz. 2
15.01.2021 11:13 PiR.272.2.3.2020 Pytania i odpowiedzi z dnia 15.01.2021 r.
13.01.2021 13:06 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540401539-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.
13.01.2021 13:00 PiR.272.2.3.2020 Pytania i odpowiedzi z dnia 13.01.2021 r.
05.01.2021 10:29 PiR.272.2.3.2020 Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa "Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego".
31.12.2020 11:18 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: budowa „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego”