Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2021 14:33 ZARZĄDZENIE Nr 13/2021 Starosty Lipskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę w roku 2021 w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
19.04.2021 11:16 Zarządzenie Nr 12/2021 Starosty Lipskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
19.04.2021 10:19 Zarządzenie Nr 11/2021 Starosty Lipskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
19.04.2021 10:17 Zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Lipskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
13.04.2021 17:14 Zarządzenie Nr 9/SO/2021 Starosty Lipskiego z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w 2021 roku.
02.04.2021 11:43 Zarządzenie nr 7/2021 w sprawie sprostowania zarzadzenia nr 3/2021 z dnia 23.02.2021
10.03.2021 15:07 Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Lipskiego z dnia 26.02.2021 r. w sprawie wznowienia działalności niektórych jednostek
26.02.2021 13:44 ZARZĄDZENIE NR 4/OC/2021 STAROSTY LIPSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie: działalności w zakresie obrony cywilnej w 2021 roku
26.02.2021 14:22 Zarządzenie nr 3/2021 Starosty Lipskiego z dnia 23.02.2021 roku w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie.
16.02.2021 10:31 Zarządzenie nr 2/2021 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 10.02.2021 roku w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
18.02.2021 09:46 ZARZĄDZENIE NR 1/2021 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 10.02.2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Lipsku