Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.11.2021 10:18 ZARZĄDZENIE NR 45/2021 Starosty Lipskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
08.11.2021 10:00 ZARZĄDZENIE NR 43/2021 Starosty Lipskiego z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Lipsku
21.10.2021 14:49 Zarządzenie Nr 40/2021 Starosty Lipskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r.”
18.10.2021 13:18 ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 Starosty Lipskiego z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku
15.10.2021 13:12 ZARZĄDZENIE NR 38/OC/2021 Starosty Lipskiego z dnia 15 października 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w powiatowym magazynie sprzętu obrony cywilnej i magazynie przeciwpowodziowym.
13.10.2021 12:10 ZARZĄDZENIE NR 37/2021 Starosty Lipskiego z dnia 13 października 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lipsku: Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - PODGiK.
29.09.2021 09:35 ZARZĄDZENIE Nr 36/2021 Starosty Lipskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
27.09.2021 13:53 ZARZĄDZENIE NR 35/2021 Starosty Lipskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lipsku: Referent w Referacie Promocji i Rozwoju - promocja
27.09.2021 13:47 ZARZĄDZENIE NR 34/2021 Starosty Lipskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lipsku: Referent w Referacie Promocji i Rozwoju - fundusze
07.09.2021 11:10 ZARZĄDZENIE NR 33/ZK/2021 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 7 września 2021 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
03.09.2021 09:59 ZARZĄDZENIE NR 31/ZK/2021 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 3 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.
16.07.2021 10:23 ZARZĄDZENIE NR 26 /2021 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie rozliczania paliwa w samochodach służbowych Starostwa Powiatowego w Lipsku
15.07.2021 08:47 ZARZĄDZENIE Nr 29/2021 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności
12.07.2021 14:45 ZARZĄDZENIE Nr 28/2021 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności
12.07.2021 09:45 Zarządzenie Nr 27/2021 Starosty Lipskiego z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lipsku”.
22.06.2021 11:33 ZARZĄDZENIE NR 25/2021 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0001 LIPSKO, gm. Lipsko oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
14.06.2021 15:17 Zarządzenie nr 24/2021 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 14.06.2021r. W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie Starostwa Powiatowego w Lipsku w dniu 14.06.2021r.
16.06.2021 10:50 ZARZĄDZENIE Nr 23/2021 Starosty Lipskiego z dn. 09.06.2021 r. w sprawie uchylenia zarządzenia dot. zawieszenia dokonywania ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz ocen rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
09.06.2021 15:02 Zarządzenie nr 22/2021 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 09.06.2021r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie Starostwa Powiatowego w Lipsku w dniu 09.06.2021r.
19.05.2021 10:12 Zarządzenie Nr 21/2021 Starosty Lipskiego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku.
11.05.2021 08:25 Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Lipskiego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
30.04.2021 14:33 ZARZĄDZENIE Nr 13/2021 Starosty Lipskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę w roku 2021 w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
13.04.2021 17:14 Zarządzenie Nr 9/SO/2021 Starosty Lipskiego z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w 2021 roku.
02.04.2021 11:43 Zarządzenie nr 7/2021 w sprawie sprostowania zarzadzenia nr 3/2021 z dnia 23.02.2021
10.03.2021 15:07 Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Lipskiego z dnia 26.02.2021 r. w sprawie wznowienia działalności niektórych jednostek
26.02.2021 13:44 ZARZĄDZENIE NR 4/OC/2021 STAROSTY LIPSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie: działalności w zakresie obrony cywilnej w 2021 roku
26.02.2021 14:22 Zarządzenie nr 3/2021 Starosty Lipskiego z dnia 23.02.2021 roku w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie.
16.02.2021 10:31 Zarządzenie nr 2/2021 Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 10.02.2021 roku w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
18.02.2021 09:46 ZARZĄDZENIE NR 1/2021 STAROSTY LIPSKIEGO z dnia 10.02.2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Lipsku