Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.02.2021 08:02 Uchwała nr LXXXIX/202/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
09.02.2021 07:49 Uchwała nr LXXXVIII/201/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożenie Kopcińskiej – Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą do przygotowania dokumentacji i realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą”
08.01.2021 12:58 Uchwała Nr LXXXVII/200/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Kryteriów i wysokości dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych obowiązujących w Powiecie Lipskim w 2021 roku”
08.01.2021 08:28 Uchwała Nr LXXXVII/199/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 stycznia 2021 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć.
08.01.2021 07:57 Uchwała nr LXXXVII/198/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021