Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2021 14:55 Uchwała nr CXX/270/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
26.11.2021 11:14 Uchwała nr CXX/271/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r."
23.11.2021 14:15 Uchwała nr CXIX/269/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie powołania składu Komi8sji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022 r." oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
23.11.2021 14:06 Uchwała nr CXIX/268/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2021 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej celowej oświatowej
23.11.2021 14:05 Uchwała nr CXIX/267/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zwyboru dugosci okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych
23.11.2021 14:03 Uchwała nr CXIX/266/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2021 - rozdysponowanie rezerwy budżetowej ogólnej
23.11.2021 13:40 Uchwała nr CXVI/257/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku
23.11.2021 13:39 Uchwała nr CXVI/256/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach
23.11.2021 13:37 Uchwała nr CXVI/255/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie
23.11.2021 13:35 Uchwała nr CXVI/254/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą
23.11.2021 13:34 Uchwała nr CXVI/253/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Siennie
23.11.2021 13:33 Uchwała nr CXVI/252/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku
23.11.2021 13:20 Uchwała nr CXVI/251/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
23.11.2021 13:19 Uchwała nr CXVI/250/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą
23.11.2021 13:17 Uchwała nr CXVI/249/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku
23.11.2021 13:16 Uchwała nr CXVI/248/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipsku
23.11.2021 13:12 Uchwała nr CXVI/247/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie
23.11.2021 13:04 Uchwała nr CXVI/246/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą
23.11.2021 13:02 Uchwała nr CXVI/245/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy społecznej w Lipsku
23.11.2021 13:01 Uchwała nr CXVI/244/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku
23.11.2021 12:37 Uchwała nr CXV/243/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
23.11.2021 12:31 Uchwała nr CXV/242/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2021 rok
17.11.2021 14:28 Uchwała nr CXVIII/265/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przeniesienia środków pomiędzy zadaniami realizowanymi, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
17.11.2021 14:26 Uchwała nr CXVIII/264/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
17.11.2021 14:22 Uchwała nr CXVIII/263/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2021 rok
17.11.2021 14:17 Uchwała nr CXVIII/262/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Lipskiego na 2022r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Fijasowej na lata 2022-2027.
02.11.2021 12:37 Uchwała nr CXVI/259/2021 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przeniesienia środków pomiędzy zadaniami realizowanymi, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
02.11.2021 12:32 Uchwała nr CXVII/261/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 października 2021 roku w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Lipskiego do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Lipskiego.
02.11.2021 12:28 Uchwała nr CXVII/260/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
21.10.2021 14:54 Uchwała nr CXVI/258/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla zadania: "Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2022r."
11.10.2021 14:27 Uchwała nr CXIV/241/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
11.10.2021 12:52 Uchwała Nr CXIII/240/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu w Opolu Lubelskim
11.10.2021 12:43 Uchwała nr CXII/239/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
11.10.2021 11:29 Uchwała Nr CXI/238/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr C/214/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
11.10.2021 11:14 Uchwała nr CXI/237/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku
11.10.2021 10:27 Uchwała nr CX/236/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 05 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
08.10.2021 13:47 Uchwała nr CVIII/235/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu i na rzecz Powiatu Lipskiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do złożenia Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wniosków i oświadczeń składanych w imieniu Powiatu Lipskiego do Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z postępowaniem dotyczącym przyznania Dofinansowania z Programu
08.10.2021 13:01 Uchwała nr CVIII/234/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2021
08.10.2021 12:53 Uchwała Nr CVII/233/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
08.10.2021 11:33 Uchwała Nr CVII/232/2021 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1 2 następna