Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2020 07:52 BOŚ.6821.3.2.2020 Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
17.09.2019 09:46 BOŚ 6620.7.3.2019 Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Sadkowice I, gmina Solec nad Wisłą.
30.08.2019 15:10 OŚR.6620.8.2019 Decyzja Znak: OŚR 6620.8.2019 z dnia 13.08.2019
29.08.2019 12:38 OŚR.6620.5.3.2019 Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Pawłowice, gmina Solec nad Wisłą.
12.08.2019 11:01 OŚR 6620.11.2019 Decyzja Znak: OŚR 6620.11.2019
05.08.2019 08:24 OŚR 6620.9.2019 Decyzja Znak: OŚR 6620.9.2019
24.07.2019 13:18 OŚR.6620.8.3.2019 Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Wola Pawłowska, gmina Solec nad Wisłą.
05.07.2019 12:17 OŚR.6821.2.1.2018 Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Czarnolas, Wilgie, Ciepielów - Gmiana Ciepielów
02.07.2019 14:50 OŚR.6620.9.3.2019 Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Wola Solecka Wólka, gmina Lipsko.
13.05.2019 09:50 OŚR 6620.9.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Wola Solecka Wólka, gm. Lipsko.
06.05.2019 12:11 OŚR 6620.8.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Wola Pawłowska, gm. Solec nad Wisłą.
06.05.2019 12:09 OŚR 6620.7.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Sadkowice I, gm. Solec nad Wisłą.
06.05.2019 12:06 OŚR 6620.6.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Przedmieście Dalsze, gm. Solec nad Wisłą.
06.05.2019 12:05 OŚR 6620.5.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Pawłowice, gm. Solec nad Wisłą.
06.05.2019 12:04 OŚR 6620.4.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Kolonia Sadkowice, gm. Solec nad Wisłą.
06.05.2019 12:02 OŚR 6620.3.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Kłudzie, gm. Solec nad Wisłą.
06.05.2019 12:00 OŚR 6620.2.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Dziurków, gm. Solec nad Wisłą.
06.05.2019 11:58 OŚR 6620.1.1.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Boiska, gm. Solec nad Wisłą.