Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2019 13:53 Uchwała Nr XVIII/103/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2020.
05.12.2019 13:47 Uchwała Nr XVIII/102/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/94/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2019 rok.
05.12.2019 13:36 Uchwała Nr XVIII/101/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
05.12.2019 13:14 Uchwała Nr XVIII/100/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Powiatu Lipskiego nieruchomości zabudowanej.
05.12.2019 13:08 Uchwała Nr XVIII/97/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
05.11.2019 14:29 Uchwała Nr XVII/96/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
05.11.2019 14:21 Uchwała Nr XVII/95/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego szpitala.
05.11.2019 14:14 Uchwała Nr XVII/94/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/66/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2019 rok.
05.11.2019 14:06 Uchwała Nr XVII/93/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
05.11.2019 13:53 Uchwała Nr XVII/92/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum im. ks. mjr Stanisława Domańskiego w Siennie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Siennie.
05.11.2019 13:48 Uchwała Nr XVII/91/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Lipsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.
05.11.2019 13:42 Uchwała Nr XVII/90/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lipsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.
05.11.2019 13:37 Uchwała Nr XVII/89/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siennie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Siennie.
05.11.2019 13:32 Uchwała Nr XVII/88/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Solcu nad Wisła wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą..
05.11.2019 13:27 Uchwała Nr XVII/86/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Lipsku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku.
05.11.2019 13:21 Uchwała Nr XVII/87/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Solcu nad Wisłą wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą.
05.11.2019 13:10 Uchwała Nr XVII/85/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Lipkego na rok 2020.
01.10.2019 13:06 Uchwała Nr XVI/82/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego powiatu.
01.10.2019 12:59 Uchwała Nr XVI/81/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 747 do drogi wojewódzkiej na 754 w miejscowości Solec nad Wisłą.
01.10.2019 12:49 Uchwała Nr XVI/80/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie.
01.10.2019 12:38 Uchwała Nr XVI/79/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
01.10.2019 12:33 Uchwała Nr XVI/78/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
04.09.2019 12:22 Uchwała Nr XV/74/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipski.
04.09.2019 12:00 Uchwała Nr XV/73/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Solcu nad Wisłą, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
04.09.2019 11:48 Uchwała Nr XV/72/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lipsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
04.09.2019 11:24 Uchwała Nr XV/71/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Lipsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
04.09.2019 11:07 Uchwała Nr XV/68/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "Lipskie Forum Kobiet" z siedzibą w Lipsku ul. Przemysłowa 4B/27.
04.09.2019 10:15 Uchwała Nr XV/67/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lipsko w roku 2019.
31.07.2019 13:53 Uchwała Nr XIV/66/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2019 rok.
03.07.2019 11:50 Uchwała Nr XIII/63/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
03.07.2019 11:40 Uchwała Nr XIII/62/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Lipskiego, od dnia 1 września 2019 roku.
03.07.2019 11:29 Uchwała Nr XIII/61/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie.
03.07.2019 11:21 Uchwała Nr XIII/60/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą.
03.07.2019 11:13 Uchwała Nr XIII/59/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.
03.07.2019 11:06 Uchwała Nr XIII/56/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
03.07.2019 11:01 Uchwała Nr XIII/55/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego.
03.07.2019 10:56 Uchwała Nr XIII/54/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipsku wotum zaufania.
03.07.2019 10:52 Uchwała Nr XIII/53/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
03.07.2019 10:46 Uchwała Nr XIII/52/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
11.06.2019 10:59 Uchwała Nr XII/51/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim na 2019 rok.

1 2 następna