Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2018 14:32 Uchwała Nr LI/250/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
03.10.2018 13:05 Uchwała Nr LI/249/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2018-2024.
02.08.2018 12:14 Uchwała Nr L/245/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
02.08.2018 12:11 Uchwała Nr L/244/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie emisji obligacji Powiatu Lipskiego.
02.08.2018 12:08 Uchwała Nr L/243/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2018-2024
02.07.2018 12:08 Uchwała Nr XLIX/237/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
02.07.2018 12:06 Uchwała Nr XLIX/236/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2018-2024
02.07.2018 12:04 Uchwała Nr XLVII/230/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
02.07.2018 12:01 Uchwała Nr XLVII/229/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2018-2024
24.05.2018 11:22 Uchwała Nr XLVI/225/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
24.05.2018 11:19 Uchwała Nr XLVI/224/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2018-2024.
27.02.2018 11:56 Uchwała Nr XLIV/220/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
27.02.2018 11:52 Uchwała Nr XLIV/219/2018 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2018-2024.