Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2019 10:40 Uchwała Nr XLVI/111/2019 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”
04.11.2019 15:28 Zarząd Powiatu w Lipsku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.”.
04.11.2019 14:40 Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lipskiego w 2020 r.
02.01.2019 13:24 Uchwała nr III/7/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z 13 grudnia 2018r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania zleconego administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2019r.
28.12.2018 12:16 KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
28.12.2018 12:11 KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
28.12.2018 12:02 Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim w powiecie lipskim w 2019r.
08.11.2018 14:24 Uchwała nr CXVII/223/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z 8 listopada 2018r. w sprawie: ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2019r.”
08.11.2018 14:22 Uchwała nr CXVII/222/2018 Zarządu Powiatu w Lipsku z 8 listopada 2018r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - ,, Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie lipskim przez organizację pozarządową w 2019r.”