Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.08.2015 13:45 Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Garbalski - Ognisko Muzyczne Sienno - złożone w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora.
06.08.2015 13:42 Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Sołtys, Dyrektor - Ognisko Muzyczne Sienno - złożone w związku z zakończeniem pracy na stanowisku.
08.06.2015 18:44 Oświadczenie majątkowe - Pan Wojciech Kaczorowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
08.06.2015 18:43 Oświadczenie majątkowe - Pan Tadeusz Kosiński - Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie.
08.06.2015 18:42 Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Kozak, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach
08.06.2015 18:42 Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
08.06.2015 18:41 Oświadczenie majątkowe - Pan Marcin Węgłowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n. Wisłą
08.06.2015 18:39 Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Szymaniak, Dyrektor, Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
08.06.2015 18:38 Oświadczenie majątkowe - Pan Mieczysław Mejzner, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
08.06.2015 18:37 Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda, Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
08.06.2015 18:37 Oświadczenie majątkowe - Pan Ryszard Penkała, Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
08.06.2015 18:36 Oświadczenie majątkowe - Pani Izabela Kosior, Dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku
08.06.2015 18:35 Oświadczenie majątkowe pani Barbara Szmajda - Dyrektor, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
08.06.2015 18:34 Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku.
08.06.2015 18:34 Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka Kosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
08.06.2015 18:33 Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Zemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
08.06.2015 18:32 Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Sołtys, Dyrektor - Ognisko Muzyczne Sienno.
08.06.2015 18:30 Oświadczenie majątkowe - Pani Anita Madej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
16.10.2014 09:44 Oświadczenie majątkowe - Pan Marcin Węgłowski - złożone w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora