Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2014 09:59 Oświadczenie majątkowe - Pan Czesław Stanek - geolog powiatowy, Starostwo Powiatowe w Lipsku.
02.06.2014 09:58 Oświadczenie majątkowe - Pani Edyta Majewska, Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku.
02.06.2014 09:57 Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Zardzewiała, Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
02.06.2014 09:56 Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Gozdur, Specjalista ds. Rejestracji, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
02.06.2014 09:54 Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Cyran, Z-ca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku.
02.06.2014 09:54 Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Świderska, Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń i Informacji, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku.
02.06.2014 09:53 Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Wilk, Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku.
02.06.2014 09:52 Oświadczenie majątkowe - Pan Grzegorz Żwirkowski, Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku.
02.06.2014 09:51 Oświadczenie majątkowe - Pani Iwona Rychter, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Lipsku
02.06.2014 09:50 Oświadczenie majątkowe - Pani Joanna Wawrzak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe w Lipsku
02.06.2014 09:49 Oświadczenie majątkowe - Pani Katarzyna Liberska, Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku.
02.06.2014 09:48 Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Górz, Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
02.06.2014 09:48 Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Lichota, Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku
02.06.2014 09:47 Oświadczenie majątkowe - Pan Marian Wodnicki, Kierownik Referatu ds. Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Lipsku.
02.06.2014 09:45 Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Lizner, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku.
02.06.2014 09:44 Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Janina Maryniak - Gawrylik, Skarbnik, Starostwo Powiatowe w Lipsku
02.06.2014 09:43 Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Stachurski, Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa, Starostwo Powiatowe w Lipsku.
02.06.2014 09:41 Oświadczenie majątkowe - Pani Zofia Gora, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku