Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2014 09:00 Oświadczenie majątkowe - Pan Tadeusz Kosiński - Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie.
02.06.2014 08:59 Oświadczenie majątkowe - złożone w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku - Pan Tadeusz Kosiński - Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie.
02.06.2014 08:56 Oświadczenie majątkowe - złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora - Pani Agnieszka Boroń, p.o. Dyrektora, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie
02.06.2014 08:55 Oświadczenie majątkowe - Pan Wojciech Kaczorowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
02.06.2014 08:54 Oświadczenie majątkowe - Pan Ryszard Penkała, Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
02.06.2014 08:53 Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Kozak, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach
02.06.2014 08:52 Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Szymaniak, Dyrektor, Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
02.06.2014 08:52 Oświadczenie majątkowe - Pan Mieczysław Mejzner, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
02.06.2014 08:49 Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda, Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
02.06.2014 08:47 Oświadczenie majątkowe - Pan Janusz Małkowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n. Wisłą
02.06.2014 08:46 Oświadczenie majątkowe - Pani Izabela Kosior, Dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku
02.06.2014 08:45 Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku.
02.06.2014 08:44 Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Zemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
02.06.2014 08:44 Oświadczenie majątkowe - Pani Anita Madej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
02.06.2014 08:43 Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Sołtys, Dyrektor - Ognisko Muzyczne Sienno.
02.06.2014 08:41 Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka Kosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
02.06.2014 08:40 Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
02.06.2014 08:39 Oświadczenie majątkowe pani Barbara Szmajda - Dyrektor, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.