Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.06.2013 09:15 Oświadczenie majątkowe - Pan Czesław Stanek - geolog powiatowy
04.06.2013 10:23 Oświadczenie majątkowe - Tadeusz Misiak, Nadleśnictwo Marcule
04.06.2013 10:21 Oświadczenie majątkowe - Pani Edyta Majewska, Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
04.06.2013 10:21 Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Zardzewiała, Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
04.06.2013 10:20 Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Agnieszka Gozdur - Zielonka, Starszy Inspektor Powiatowy, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
04.06.2013 10:18 Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Jadwiga Cyran, Z-ca Dyrektora, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
04.06.2013 10:17 Oświadczenie majątkowe - Pani Anna Świderska, Kierownik Referatu Ewidencji Świadczeń i Informacji, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
04.06.2013 10:16 Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Wilk, Wydział Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
04.06.2013 10:16 Oświadczenie majątkowe - Pan Grzegorz Żwirkowski, Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
04.06.2013 10:15 Oświadczenie majątkowe - Pani Iwona Rychter, Inspektor w Wydziale Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Starostwo Powiatowe w Lipsku
04.06.2013 10:15 Oświadczenie majątkowe - Pani Joanna Maria Wawrzak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe w Lipsku
04.06.2013 10:14 Oświadczenie majątkowe - Pani Katarzyna Liberska, Referent w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
04.06.2013 10:14 Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Górz, Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Lipsku
04.06.2013 10:13 Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Maria Lichota, Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku
04.06.2013 10:10 Oświadczenie majątkowe - Pan Marian Józef Wodnicki, Inspektor, Starostwo Powiatowe w Lipsku
04.06.2013 10:10 Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Wojciech Lizner, Naczelnik KmT, Starostwo Powiatowe w Lipsku
04.06.2013 10:09 Oświadczenie majątkowe - Pani Grażyna Janina Maryniak - Gawrylik, Skarbnik, Starostwo Powiatowe w Lipsku
04.06.2013 10:08 Oświadczenie majątkowe - Pan Witold Stachurski, Z-ca Naczelnika Wydziału IOSiR, Starostwo Powiatowe w Lipsku
04.06.2013 10:08 Oświadczenie majątkowe - Pani Zofia Gora, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Starostwo Powiatowe w Lipsku