Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.06.2013 10:39 Oświadczenie majątkowe - złożone w związku z pełnieniem obowiązków dyrektora - Pani Agnieszka Aleksandra Boroń, p.o. Dyrektora, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie
04.06.2013 10:36 Oświadczenie majątkowe - Pan Wojciech Władysław Kaczorowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie
04.06.2013 10:36 Oświadczenie majątkowe - złożone na zakończenie pełnienia funkcji - Pani Wanda Teresa Faber, Dyrektor, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie
04.06.2013 10:34 Oświadczenie majątkowe - Pan Ryszard Józef Penkała, Dyrektor, Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
04.06.2013 10:34 Oświadczenie majątkowe - Pan Paweł Mikołaj Kozak, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Łaziskach
04.06.2013 10:33 Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Szymaniak, Dyrektor, Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
04.06.2013 10:31 Oświadczenie majątkowe - Pan Mieczysław Artur Mejzner, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku
04.06.2013 10:31 Oświadczenie majątkowe - Pan Krzysztof Molenda, Dyrektor, Dom Pomocy Społecznej w Lipsku
04.06.2013 10:30 Oświadczenie majątkowe - Pan Janusz Ryszard Małkowski, Dyrektor, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu n. Wisłą
04.06.2013 10:30 Oświadczenie majątkowe - Pani Izabela Dorota Kosior, Dyrektor, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku
04.06.2013 10:29 Oświadczenie majątkowe - Pani Beata Laskowska, Kierownik, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku
04.06.2013 10:29 Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Stanisław Zemeła, Dyrektor,Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku
04.06.2013 10:28 Oświadczenie majątkowe - Pani Anita Małgorzata Madej, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - Solec n. Wisłą
04.06.2013 10:28 Oświadczenie majątkowe - Pani Alicja Lucyna Sołtys, Dyrektor - Ognisko Muzyczne Sienno
04.06.2013 10:27 Oświadczenie majątkowe - Pani Henryka, Barbara Kosanowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
04.06.2013 10:27 Oświadczenie majątkowe - Pani Nina Siejko, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
04.06.2013 10:26 Oświadczenie majątkowe pani Barbara Janina Wieczorek-Szmajda - Dyrektor, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą