Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.06.2012 09:48 Uchwała nr LII/86/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
04.06.2012 09:45 Uchwała nr LI/84/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały XX/31/2011 z dnia 14 lipca 2011r. zatwierdzającej projekt konkursiwy pn.: "Kadra to przyszłość"...
04.06.2012 09:41 Uchwała nr L/83/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników kokursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
27.04.2012 10:26 Uchwała nr XLIX/82/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego pn. "Nowoczesna kadra" współfinansowanego z Unii Europejskiej ...
27.04.2012 10:23 Uchwała nr XLIX/81/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w ppanie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ...
24.04.2012 10:13 Uchwała nr XLVIII/80/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych ...
24.04.2012 10:00 Uchwała nr XLVIII/79/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko dyrektora ...
24.04.2012 09:58 Uchwała nr XLVIII/78/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu do dokonywania czynności prawnych w sprawach dotyczących zadania ...
24.04.2012 09:57 Uchwała nr XLVIII/77/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu do dokonywania czynności prawnych w sprawach dotyczących zadania ...
24.04.2012 09:56 Uchwała nr XLVIII/76/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach na 2012 rok.
24.04.2012 09:50 Uchwała nr XLVIII/75/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy z uczestnikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku dla typu A i B ...
28.03.2012 14:26 Uchwała nr XLVI/74/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ...
28.03.2012 10:15 Uchwała nr XLV/73/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hucie.
28.03.2012 10:14 Uchwała nr XLV/72/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia wyników kokursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hucie.
28.03.2012 10:12 Uchwała nr XLV/71/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczacej pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi o nr 0771 T Janczyce-Wszachów.
28.03.2012 10:11 Uchwała nr XLV/70/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej ze Specjalistycznym Poradnictwem Rodzinnym ...
28.03.2012 09:55 Uchwała nr XLV/69/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
28.03.2012 09:48 Uchwała nr XLV/68/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wkonania budżetu Powiatu Lipskiego za rok 2011 ...
28.03.2012 09:46 Uchwała nr XLV/67/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wkonania budżetu Powiatu Lipskiego za rok 2011 ...
28.03.2012 09:41 Uchwała nr XLIV/66/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 16 marca 2012r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko dyrektora ...
02.03.2012 10:11 Uchwała nr XLIII/65/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi...
02.03.2012 10:09 Uchwała nr XLII/64/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku dla typu A i typu B.
02.03.2012 10:07 Uchwała nr XLII/63/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy ...
02.03.2012 10:05 Uchwała nr XLII/62/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach.
02.03.2012 10:01 Uchwała nr XLII/61/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy ...
03.02.2012 09:15 Uchwała nr XLI/60/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela szkoły prowadzonej przez powiat lipski ...
03.02.2012 09:09 Uchwała nr XLI/59/2012 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi...
10.01.2012 10:36 Uchwała nr XXXIX/58/2011 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi...

poprzednia 1 2