Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.11.2021 13:32 Informacja o wyborze oferty dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Powiatu Lipskiego
02.11.2021 14:55 Informacja z otwarcia ofert dodatkowych Dotyczy: „POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE POWIATU LIPSKIEGO”
25.10.2021 12:56 Informacja o wyborze oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Powiatu Lipskiego.
31.05.2021 10:03 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
18.05.2021 08:47 PiR.272.2.3.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne”.
19.10.2020 13:32 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego z systemami operacyjnymi.
01.10.2020 13:00 PiR.272.2.2.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dotyczy: Dostawa sprzętu komputerowego z systemami operacyjnymi.
30.09.2020 16:37 PiR.272.2.2.2020 Informacja z otwarcia ofert na: „Dostawę sprzętu komputerowego z systemami operacyjnymi”
09.09.2020 09:04 Ogłoszenie nr 510170813-N-2020 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy sprzętu komputerowego z systemami operacyjnymi
08.09.2020 15:30 PiR.272.2.1.2020 Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Lipski w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawa sprzętu komputerowego z systemami operacyjnymi"
31.08.2020 13:21 PiR.272.2.1.2020 Infoemacja z otwarcia ofert na: „Dostawę sprzętu komputerowego z systemami operacyjnymi”
14.11.2017 10:52 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
03.11.2017 13:46 AG.272.2.5.2017 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbiórkę budynków położonych w miejscowości Kępa Piotrowińska.
03.11.2017 10:54 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
27.10.2017 10:54 AG.272.2.6.2017 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego autobusu 20-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
16.10.2017 13:00 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.10.2017r. pod numerem 598013-N-2017.
21.02.2017 09:38 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa fabrycznie nowego autobusu 17-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
07.02.2017 12:14 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 30.01.2017r. pod numerem 15990-2017
30.01.2017 07:27 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Dostawa fabrycznie nowego autobusu 17-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
22.02.2016 13:13 ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna i Wodąca, gmina Sienno.
15.02.2016 12:16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jaworska Wola, Kochanówka, Praga Dolna, Praga Górna, Adamów, Karolów, Leśniczówka, Tarnówek, Stara Wieś, Trzemcha Górna
21.12.2015 13:12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy zamówienia publicznego na: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipsku
27.03.2015 11:56 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
13.11.2014 10:26 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa autobusu na przewóz osób niepełnosprawnych
27.08.2014 17:30 Informacja/protokół/ do BIP, o zawarciu umowy na sprzedaż konstrukcji stalowej nieużytkowanego mostu Bayleya na rzece Iłżance, gm.Ciepielóe, powiat lipski.
30.06.2014 10:44 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż stalowego, nieużytkowanego mostu Bayley,a przez rzekę Iłżankę, zlokalizowanego w miejscowości Świesielice...
30.06.2014 10:41 Zp - GKKN - 2/2014 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Sienno, gmina Sienno.
28.05.2014 08:40 ZPU/03/2014 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w przetargu nieograniczonym na wynajem powierzchni apteki ogólnodostępnej
25.04.2014 12:55 EKST.042.29.7.3.2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem...
16.04.2014 14:26 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
20.03.2014 09:50 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
21.02.2014 14:37 Ogłoszenie o zamówieniu - Lipsko Dostawa mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hucie.
09.01.2014 10:27 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy środków dezynfekcyjnych w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO
07.01.2014 08:45 Unieważnienie postępowania przetargowego na „Dostawa mięsa, wędlin, drobiu i ryb do MOS w Solcu nad Wisłą”
31.12.2013 09:16 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę GUR w 2014 dla SPZZOZ w Lipsku w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO
27.11.2013 09:59 ogłoszenie o zamówieniu na doposażenie bloku operacyjnego i oddziałów szpitalnych
21.11.2013 10:04 Wynik przetargu nieograniczonego na dostawy miału węglowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie
14.11.2013 07:34 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy sprzętu jednorazowego użytku-II-gie postępowanie w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO
13.11.2013 13:08 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawy odczynników z dzierżawą systemów pomiarowych..... w trybie PN o wartości szacunkowej powyżej 200000 EURO
13.11.2013 13:05 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę aparatu do znieczuleń w trybie PN o wartości szacunkowej poniżej 200 000 EURO

1 2 3 następna