Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2010 10:42 Uchwała Nr LV/ 282/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Lipskiego z Organizacjami Pozarządowymi w latach 2011-2013.
20.12.2010 10:37 Uchwała Nr LIII/ 279/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji /.../
20.12.2010 10:28 Uchwała Nr LIII/ 278/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 września 2010 roku w sprawie:zmiany uchwały Nr XXXI/192/2009 Rady Powiatu z dnia 29.04.2009 r. w sprawie zbycia i ustalenia zasad /.../
20.12.2010 10:23 Uchwała Nr LIII/ 277/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: przystąpienia powiatu lipskiego do ustanowionego przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego pod nazwą/.../
20.12.2010 10:19 Uchwała Nr LIII/ 276/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia zmain w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
20.12.2010 10:16 Uchwała Nr LIII/275/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/247/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie określenia /.../
20.12.2010 10:11 Uchwała Nr LIII/273/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/248/2010 z dnia 31.03. 2010 roku dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Fund
20.12.2010 10:07 Uchwała Nr LIII/272/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr L/259/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Fund
10.08.2010 10:15 Uchwała Nr LI/270/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zaciągniecia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.
10.08.2010 10:12 Uchwała Nr LI/268/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/259/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku dotyczącej zaciągniecia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.
22.07.2010 14:12 Uchwała Nr L/267/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej w Siennie imienia "Ks. Majora Stanisława Domańskiego".
22.07.2010 14:10 Uchwała Nr L/266/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Technikum w Siennie imienia "Ks. Majora Stanisława Domańskiego".
22.07.2010 14:07 Uchwała Nr L/265/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Szkole Policealnej w Siennie imienia "Ks. Majora Stanisława Domańskiego".
22.07.2010 13:40 Uchwała Nr L/264/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu umowy o dofinansowanie /.../
22.07.2010 13:37 Uchwała Nr L/263/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach /.../
22.07.2010 13:34 Uchwała Nr L/262/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
22.07.2010 13:30 Uchwała Nr L/260/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zaciagniecia kredytu długoterminowego.
22.07.2010 13:28 Uchwała Nr L/259/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zaciagniecia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
22.07.2010 13:20 Uchwała Nr XLIX/258/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ciepielów.
22.07.2010 13:14 Uchwała Nr XLIX/256/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie herbu poiwatu lipskiego przez Zarząd Regionu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Ziemia Radomska.
22.07.2010 13:10 Uchwała Nr XLIX/255/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania niektórych składników wynagrodzenia pracowników pedagogicznych zatrudnionych /.../
22.07.2010 11:34 Uchwała Nr XLIX/253/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakąłdów Opieki Zdrowotanej w Lipsku./
22.07.2010 11:30 Uchwała Nr XLVIII/252/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie projektu pt. "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lipsku wraz z montażem kolektorów słonecznych/../
22.07.2010 11:25 Uchwała Nr XLVIII/250/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium dla Zarzadu Powiatu w Lipsku z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.
13.04.2010 09:43 Uchwała Nr XLVII/248/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
13.04.2010 09:37 Uchwała Nr XLV/247/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie określenia zadań i wysokości śropdków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej /.../
09.02.2010 10:35 Uchwała Nr XLIV/245/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Lipskeigo z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010 /.../
09.02.2010 10:32 Uchwała Nr XLIV/244/2010 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wyrazenia zgody na realizację projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał /.../
08.02.2010 14:17 Uchwała Nr XLIII/242/2009 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Nr XLII/233/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy /../
08.02.2010 14:13 Uchwała Nr XLII/239/2009 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/118/2008 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Rady /.../
08.02.2010 14:09 Uchwała Nr XLII/238/2009 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego w wysokosci 38% dla Starosty Lipskiego Pana Romana Ochyńskiego /.../
08.02.2010 14:06 Uchwała Nr XLII/237/2009 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Lipskiego /.../
08.02.2010 14:02 Uchwała Nr XLII/236/2009 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/210/2005 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2005 roku w sprawie /.../
08.02.2010 13:52 Uchwała Nr XLII/235/2009 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/220/2009 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia /.../
08.02.2010 13:52 Uchwała Nr XLII/234/2009 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych /.../
08.02.2010 13:45 Uchwała Nr XLII/233/2009 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzeczniów na realizację powierzonego zadania - prowadzenie Publicznej /.../
08.02.2010 13:42 Uchwała Nr XLII/232/2009 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Budzetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska /.../
08.02.2010 13:39 Uchwała Nr XLII/231/2009 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Lipskiego na /.../
08.02.2010 13:35 Uchwała Nr XLII/230/2009 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury,Sportu, Turystyki i Rekreacji Rady Powiatu Lipskiego na /.../
08.02.2010 13:32 Uchwała Nr XLII/229/2009 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Lipskiego na rok 2010 /.../

1 2 3 4 5 6 następna