Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2021 11:31 Uchwała nr Ra.351.2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Lipskiego projekcie Uchwały budżetowej na rok 2021 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
04.01.2021 11:12 Uchwała nr Ra.350.2020 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Lipskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027.
21.01.2020 14:25 Uchwała nr Ra.26.2020 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Lipskiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2014.
16.12.2019 12:26 Uchwała nr Ra.431.2019 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Lipsku projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024
31.01.2019 13:25 Uchwała nr Ra.36.2019 Składu Orzekającego RIO Warszawie z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Powiat w Lipsku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024.
11.01.2019 14:36 Uchwała nr Ra.440.2018 Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Lipskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024.
18.10.2013 09:39 Uchwała nr Ra.341.2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Lipsku Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2013 ...
15.01.2013 11:28 Uchwała nr Ra.468.2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Lipskiego projekcie Uchwały budżetowej na rok 2013 oraz możliwośći sfinansowania planowanego deficytu.
15.01.2013 11:26 Uchwała nr Ra.461.12 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Lipskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018.
17.01.2011 11:49 Uchwała nr RIO-R\6\11 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Lipskiego na lata 2011-2018.
14.01.2011 10:45 Uchwała nr RIO-R\345\10 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Lipskiego projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu.
14.01.2011 10:43 Uchwała nr RIO-R\344\10 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Lipskiego projekcie Uchwały budżetowej na rok 2011.